Annons
Insändare

Sexvåningshus i tänkt naturreservat i Ljunghusen!

När området väster om Björkvägen i Norra Ljunghusen byggdes skulle det smygas in bland träden. Det blev nästan inga träd kvar. Vi blev grundlurade och det var inte första gången.
Publicerad 14 april 2018
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hassel- och ramslöksbiotop i Norra Ljunghusen.
Hassel- och ramslöksbiotop i Norra Ljunghusen.Foto: Privat

Söder om väg 100 har man beslutat att spara kvarvarande skogsstråk mot att låta Norra Ljunghusen bebyggas. Så nu ska här röjas. Man startar i dess östra del närmast den nuvarande bebyggelsen. Området hyser Vellinge kommuns största artrikedom och här finns flera rödlistade arter bland annat Sveriges mest sällsynta björnbärsarter.

Kommunens konsulter anser att dessa lätt kan flyttas. Det är märkligt att de då inte lyckats sprida sig. Konsulterna finner de lösningar, som kommunen önskar. Konsulterna får bra betalt, men har inget ytterligare ansvar. Detta trots att de allra flesta flyttningar av djur och växter misslyckas kapitalt. Fulspel!

Annons

Området hyser Vellinge kommuns sista hagmarksrest. Ståtliga bokar med grenar ner till marken, hasselsnår och snart mattor av blommande ramslök, för att nämna några av karaktärsarterna, ska bort.

Vellinge kommuns eget naturvårdsprogram hävdar: ”Därför är en bostadsutbyggnad ej lämplig på platsen ur naturvårds- och hushållningssynpunkt”. Naturvårdsprogrammet har antagits av kommunens styrelse och fullmäktige. Jag undrar om politikerna läst det. Länsstyrelsen har samma uppfattning som hävdas i programmet. Vad tjänar programmet till, när man inte använder det? Fulspel!

Norra Ljunghusen är ett av mycket få allemansrättsliga områden, som finns i vår kommun. Det ligger dessutom bara fem minuters gångtid från en 0–9-skola, som skulle behöva marken för sina studier.

Att de flesta kommuninvånarna flyttat till kommunen för dess natur bryr man sig inte heller om. Det vill säga man bryr sig inte om dem som bor här utan vill bara att vi ska bli fler. Ska vi rösta på sådana som valt bort oss som bor här?

Byggnadskontoret försöker lura oss genom att i planen lägga in fem sexvånings-byggnader. Det är huvudlöst! Men vi ska förfasa oss och protestera mot dem. Sedan drar kommunen ner byggnadshöjden till fyra våningar för att gå oss till mötes, men de som protesterat har därigenom godkänt resten av planen. Fulspel!

Såga hela planen och visa politiker som borde stannat i storstan, att de kan flytta tillbaka, om de rör vår natur. Skriv och protestera mot planerna i Norra Ljunghusen. Det räcker med ett vykort. Stoppa utbyggnaden av Norra Ljunghusen! Skicka vykortet före den 20 april till Tillväxtavdelningen, Vellinge kommun, så att det är denna till handa före remisstidens utgång.

Sådana insatser har tidigare stoppat andra huvudlösa kommunala projekt. Länsstyrelsen och FNF ville att området skulle ingå i Naturreservatet Norra Ljunghusen. Nu vet vi varför det inte blev så. Det är val i höst. Rösta inte på partier som vill förstöra Vellinges mest artrika natur.

Jan-Åke Hillarp

Skanör

Annons
Annons
Annons
Annons