GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Se målet, hitta rätt och läs på

Svar till Ben Benrabah, före detta lokalpolitiker i Söderslättspartiet, (den 2 november).
Publicerad 13 november 2021
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mikael Rubin skriver om Trelleborgs kommuns revisionsrapport.
Mikael Rubin skriver om Trelleborgs kommuns revisionsrapport.Foto: Henrik Holmberg / TT

Ben, du skriver att revisionens kritik är saklig och korrekt. Det är bara en liten hake i ditt resonemang. Den revisionsrapport som har skrivits av en auktoriserad revisor som är vår certifierade kommunala revisor innehåller ingen kritik över huvud taget. Vänligen läs rapporten.

Här följer en liten introduktion till den viktiga funktionen revision för alla intresserad. Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat.

* Delårsrapporten upprättad enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av resultat och ställning?

* Balanserat resultat kan nås vid årets slut?

* Antagna finansiella målen uppnås?

* Verksamheten har bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för verksamheten kan nås?

Texten ovan är hämtad från Trelleborgs kommuns revisionsrapport som är författad av en auktoriserad revisor. Det är revisionens uppdrag som beskrivs.

Här är ytterligare text från samma revisionsrapport som är en sammanfattning av en 27-sidig rapport. Det visar hur svaren är på de frågor som finns i revisionens uppdrag.

Balanskrav och god ekonomisk hushållning

* Prognosen för helåret indikerar att det så kallade balanskravsresultatet kommer att uppnås.

* Tre av de fyra finansiella mål för kommunen för räkenskapsåret förväntas uppnås vid årets slut.

* För kommunkoncernen bedöms sex av sju finansiella mål för 2021 uppnås.

* Någon bedömning av inriktningsmålen för 2021 görs ej i delårsrapporten.

* En övergripande bedömning av måluppfyllelse görs.

* Med ett prognostiserat resultat om 219,2 mnkr bedömer kommunstyrelsen att god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas.

Så Ben Benrabah jag är en sådan politiker som vill hålla mig till fakta och jag försöker vara tydlig och det kan säkert uppfattats som kantigt ibland. Dina kommentarer i din insändare är väldigt nedsättande kring mig som person och saknar tyvärr helt relevans i fakta. För att ta några exempel så använde du ord som frapperande, arrogans, mästra och förminska, maktfullkomlighet, självgodhet, respektlöst, förkastligt beteende, sätter sig på höga hästar och viftar bort konstruktiv kritik.

”Så Ben Benrabah jag är en sådan politiker som vill hålla mig till fakta och jag försöker vara tydlig och det kan säkert uppfattats som kantigt ibland.”
Mikael Rubin (M)

Ditt råd till mig är att försöka vara ödmjuk och erkänna att jag har fel. För min del väljer jag att inte ge dig några råd alls. Jag sitter inte som du själv beskriver dig på läktaren utan jag är med i matchen och jag kommer att fortsätta redovisa fakta. När kommunen får berättigad kritik kommer jag som tidigare att vara den förste att erkänna det och göra mitt yttersta för att åtgärda problemen.

När presentationen av en korrekt revisionsrapport utförd av auktoriserade revisorer inte genomförs på ett korrekt sätt kommer jag att fortsätta att reagera tydligt och starkt.

Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande Trelleborg