Annons
Insändare

”Satsningen på vätgas handlar om en bättre framtid för kommuninvånarna”

Svar till signaturen PB (den 12 april).
Publicerad 17 april 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
För kommunen handlar det inte bara om att själva använda vätgasfordon utan också om att möjliggöra för den fordonstrafik som kör igenom vår kommun varje dag att köra på ett alternativt, fossilfritt bränsle, skriver Ann Kajson Carlqvist i ett svar på en tidigare insändare.
För kommunen handlar det inte bara om att själva använda vätgasfordon utan också om att möjliggöra för den fordonstrafik som kör igenom vår kommun varje dag att köra på ett alternativt, fossilfritt bränsle, skriver Ann Kajson Carlqvist i ett svar på en tidigare insändare.Foto: Pontus Lundahl/TT

Trelleborgs kommuns satsning på vätgas handlar inte om att stötta kommersiella aktörer eller om att köra coola bilar. Det är en del i det långsiktiga arbetet med energi- och klimatfrågor – för en bättre framtid för oss alla.

Som ett led i att minska vår klimatpåverkan har Trelleborgs kommun under flera år arbetat med att byta ut fordon som går på fossila bränslen i den egna fordonsflottan. Det sker i dag både genom elektrifiering och genom vätgas. Vätgas är ett helt fossilfritt drivmedel och de enda utsläppen från fordonen är vatten och värme. Det medför att luften i till exempel tätorter får bättre kvalitet.

Annons

För kommunen handlar det dock inte bara om att själva använda vätgasfordon utan också om att möjliggöra för den fordonstrafik som kör igenom vår kommun varje dag att köra på ett alternativt, fossilfritt bränsle. Det är att betrakta som ett komplement till den elektrifiering som sker av transportsektorn i Sverige i dag. I dag kör drygt 800 000 lastbilar årligen genom hamnen i Trelleborg, och andelen lastbilar som behöver köra på alternativa bränslen ökar från år till år.

Därför medverkar vi i Nordic Hydrogen Corridor (NHC), som är ett initiativ för vätgas inom transport i Sverige och delfinansieras av EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF). Initiativet inkluderar bränslecellsfordon samt produktion och distribution av grön vätgas. Bakom projektet står Vätgas Sverige, Statkraft, Everfuel samt fordonstillverkarna Hyundai och Toyota.

I samarbetsavtalet ingår en vätgastankstation i Trelleborg, uppstart av en första flotta bränslecellsfordon och fortsatt arbete för en transportsektor med noll utsläpp som mål.

Med dessa satsningar ska man inte heller förglömma att det kommer arbetstillfällen till Trelleborg, som i sin tur bidrar till ökade skatteintäkter och kommunens välfärd.

Vätgassatsningen är som nämnt ett komplement till den omställning till eldrivna fordon som pågår nationellt, globalt men också i vår kommun. Studier har visat att det inte räcker med att personbilsflottan elektrifieras. Det är framför allt för tyngre fordon som vätgas erbjuder en bra möjlighet: snabbare laddning, mer lastning och högre fordonsnyttjande. Därför tittar man i EU på just möjligheterna med vätgasmobilitet.

”Med dessa satsningar ska man inte heller förglömma att det kommer arbetstillfällen till Trelleborg, som i sin tur bidrar till ökade skatteintäkter och kommunens välfärd.”
Ann Kajson Carlqvist (M), kommunstyrelsens ordförande

Dagens klimatläge är allvarligt, det kunde vi se inte minst i senaste IPCC-rapporten (publicerad i mars 2023). Det är så allvarligt att vi alla, som individer och som organisationer, behöver ta vara på varje möjlighet som finns tillgänglig i dag för att minska vår klimatpåverkan. Vätgas är en pusselbit mot en fossilfri framtid.

Kommunens satsning på vätgas är alltså varken ett sätt att ensidigt stötta kommersiella aktörer eller något vi gör för av egenintresse. Det är i stället ett pragmatiskt sätt för oss att minska vår klimatpåverkan och bidra till en bättre framtid. Det, om något, är väl ett mervärde för Trelleborgs kommuninvånare.

Och ja, det här kostar pengar och är inte något som enbart kan överlåtas till andra aktörer, som insändarskribenten föreslår. Som kommun har vi ett ansvar att inte bara vara en del av utan också vara drivande i arbetet för en bättre miljö med minskad klimatpåverkan!

Ann Kajson Carlqvist (M), kommunstyrelsens ordförande Trelleborgs kommun

Annons
Annons
Annons
Annons