Annons
Insändare

(S) har gjort JO-anmälan för demokratins skull

Vi har nu gjort en JO-anmälan i ett ärende på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde (den 7 januari).
Publicerad 16 januari 2020
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Socialdemokraterna i Trelleborg har gjort en JO-anmälan i ett ärende på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde (den 7 januari).
Socialdemokraterna i Trelleborg har gjort en JO-anmälan i ett ärende på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde (den 7 januari).Foto: Sara Johari

Detta har vi gjort inte främst för sakfrågan utan för att belysa den brist på demokrati och dialog som betecknar det politiska styrets arbete.

Samhällsbyggnadsnämnden är en myndighetsnämnd som fattar beslut enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. För att dessa beslut ska vara giltiga och överklagningsbara är det viktigt att processen följer lagar och regler och att beslut fattas på rätt sätt. Om inte så åsidosätts demokratin och medborgarna kan hamna i kläm.

Annons

Visst kan plan- och byggprocessen verka lång och omständlig och att ta genvägar kan vara lockande. Men syftet med processen är att ge alla medborgare samma förutsättningar att påverka och framföra sina åsikter. Detta får inte bli ett privilegium för det fåtal som har direkt insyn i processen.

Förvaltningen har i sitt tjänsteutlåtande framfört oro för att enskilda intressen har fått företräde framför allmänna intressen, vilket i sig är en varningsflagga och främmande för oss Socialdemokrater.

Birgitta Lanér-Sjöström (S)

ledamot i samhällsbyggnadsnämnden

Lennart Höckert (S)

oppositionsråd

Marianne Pettersson (S)

ordförande Socialdemokraterna Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons