Annons
Insändare

Ringvägen har hamnat i en återvändsgränd

Två vägar bör byggas. En förbifart norr om Trelleborg som endast transporterar bilar förbi Trelleborg och samtidigt är en matarled för in och utgående trafik till stadens vägnät.
Publicerad 24 augusti 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten föreslår att trafiken till hamnen ska gå i havet.
Skribenten föreslår att trafiken till hamnen ska gå i havet.Foto: Tomas Nyberg

Den andra vägen byggs för Trelleborgs hamns trafik. Denna väg bör utformas så att den skyddar staden Trelleborg. Den skall vara så miljömässig som ny teknik tillåter.

Bästa är att bygga infarten till hamnen i havet vid västra sidan. Den kan även kombineras med en järnväg till färjorna. Denna transportled kan placeras en bit ifrån kustremsan.

Annons

Fördelen med denna sträckning en bit ut ifrån kusten är många. Norr om transportleden är markhöjden i villaområden cirka en meter över havsnivån. Denna sträckning skulle kunna rädda de låglänta områdena från översvämningar. Vägbanken för denna transportled skulle på ett par ställen ha reglerbara dammluckor för att förhindra att vattnet strömmar in vid högvatten. Högvatten sker oftast efter kraftig västlig vind. När vattnet backar efter västlig vind kan extremt höga vattennivåer nås. Normalt bör luckorna vara öppna för att släppa ut vatten från reningsverk, dagvatten och Albäcksån. Vid tänkt framtida vattenhöjning blir våghöjden också högre och då skyddar vägsträckningen västra kustremsan. Detta kan fördröja kostsamma åtgärder för att skydda bebyggelse på västra sidan vid vattenhöjning .

Att bygga Sjöstaden i anslutning till havet östra sidan bör kommunen tänka sig för mer än en gång och detta trots mitt förslag om trafiklösning. Tänkta badplatser framför Sjöstaden påverkas inte av vägsträckningen. De har fortfarande lika dåligt vatten för bad genom de utsläpp som sker från olika aktörer på västra sidan.

Ivar Ek

Annons
Annons
Annons
Annons