Annons
Insändare

Ren sexualkunskap lämpligare för äldre barn

Svar till Rolf Nilsson (Digitalt den 5 juni)
Publicerad 7 juni 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mathias Andersson, gruppledare och kommunalråd för Sverigedemokraterna Trelleborg.
Mathias Andersson, gruppledare och kommunalråd för Sverigedemokraterna Trelleborg.Foto: Tomas Nyberg

Hej Rolf

Tack för ditt tips.

Annons

Sen vad jag titulerar mig som är först och främst är far och pappa (om du vill veta vilken ”titel” jag värderar, vilket i sig är helt irrelevant) så vi kan lägga ner det tonläget.

Oftast så använder jag mig av mitt namn Mathias som titulering (om det nu kan anses som en titel).

Sen så ändrades läroplanen nu i höst som bekant och bytte namn till sexualitet, samtycke och relationer.

Syftet ska främja elevernas hälsa och välbefinnande samt stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val. Men även till att bidra till förståelse för sina egna och andras rättigheter med mera.

Ämnet kan börjas undervisas redan i årskurs 4, oftast i årskurs 5, men är obligatoriskt i årskurs 7-9.

Enligt grundskolans läroplan och skollagen ska eleverna vara delaktiga i att planera, följa upp och utvärdera utbildningen. Undervisningen om jämställdhet, sexualitet och relationer i de olika ämnena ska därför så långt som möjligt göra eleverna delaktiga genom att läraren använder arbetssätt som leder till elevmedverkan. Progressionen i lärandet underlättas av att den redan förvärvade kunskapen återaktualiseras och upprepas. Men det är inte meningen att exakt samma sak ska beröras i årskurs 4 och 6 eller i grundskolans högre årskurser och i gymnasieskolan. Det är viktigt att det finns kontinuitet i arbetet med dessa frågor så att arbetet med dessa frågor inte begränsas till en temavecka.

Så mellan cirka 10 år och uppåt ser vi som mer passande än åldrarna 2 år till 7 år.

Precis det vi skrev, från åldrarna 10 år och framåt och som du själv skriver att det rör sig om inom skolan. Dessa åldrarna anser vi vara mer passande än 2 till 7 år.

Så även om vi ska följa ditt råd att studera läroplanen i samhällskunskap i årskurs 4-6 så är det exakt samma ålder vi anser att man ska prata om detta ämnet. Från årskurs 4 och framåt.

Alltså så är vi för att man pratar om detta ämnet inom åldrarna som berör årskurserna 4 och upp.

Annons

Så det var inte i någon iver vi skrev detta. Utan det är en åsikt som vi har och den står vi för.

Så ditt goda råd kommer ge oss samma slutsats som vi redan har. Att en mer lämplig ålder är att man börjar beröra ämnet mellan årskurserna 4 och uppåt och inte mellan åldrarna två till sju år.

Så jag tackar för ditt goda råd och konstaterar att vi är överens om åldrarna i skolan där man berör dessa ämnen. Mellan årskurs fyra och uppåt.

Mathias Andersson, gruppledare och kommunalråd för Sverigedemokraterna Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons