Insändare

Rekommendationen är ett hån mot alla som vill hålla avstånd

Hur kan kommunen gå ut och rekommendera, armlängds avstånd, i alla andra rekommendationer sägs det 1,5 till 2 meter.
Publicerad 7 maj 2020
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten har funderingar kring hur nära man ska sitta på restauranger i dessa tider.
Skribenten har funderingar kring hur nära man ska sitta på restauranger i dessa tider.Foto: Johan Nilsson/TT

Det är ju ett hån mot alla som vill hålla avstånd!

Sunt förnuft borde gälla inom Trelleborgs kommun!

Två meter

Svar direkt: Vi utför nu förstärkt tillsyn på restauranger och serveringar i kommunen och vi har då fokus på att bedöma hur verksamheterna informerar gästerna om vikten av att hålla avstånd samt hålla god hygien. Vi kontrollerar vidare att verksamheterna har glesat ut sina sittplatser, att det endast sker bordsservering och att gästerna inte står för tät i kön. Det gäller både inne och på uteserveringen. Verksamheterna ska också visa att de har förstärkt den personliga hygienen samt rengöring i lokalerna. Om det finns brister uppmanar vi till rättelser. Vi följer därefter upp att verksamheterna har gjort nödvändiga rättelser. Om det vid uppföljning visar sig att verksamheterna inte har vidtagit tillräckliga åtgärder kommer vi kontakta smittskyddsläkaren i Skåne. Smittskyddsläkaren är den som då ska bedöma och bestämma om en verksamhet behöver stänga.

Vid våra tillsynsbesök delar vi även ut informationsmaterial om de nya reglerna samt affischer med information riktat till gästerna.

Vi kan förstå att folk har olika uppfattning om vilket avstånd som gäller på serveringar. Det har kommit nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten om just restauranger och sen har det gjorts andra tolkningar på andra håll och då har man kanske pratat om två meter i stort i samhället. Men på restauranger och serveringar är riktlinjen att det är ska vara minst en armlängds avstånd mellan gästerna.

Och det är dessa riktlinjer som kommunerna som utför tillsynen ska förhålla sig till.

Lillian Fagerhus

tf miljöchef

Trelleborgs kommun