Annons
Insändare

Regeringen säger ja till vindkraftspark tre mil söder om Trelleborg

Med regeringens beslut är allt som behövs rent tillståndsmässigt på plats och parken kommer att omfatta mellan 35-50 vindkraftverk som enligt uppgift från Vattenfall blir 280 meter höga.
Publicerad 6 mars 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Regeringen har sagt ja till utbyggnaden av vindkraften på Kriegers flak, skriver Tommy Bengtsson.
Regeringen har sagt ja till utbyggnaden av vindkraften på Kriegers flak, skriver Tommy Bengtsson.Foto: Johan Nilsson/TT

Det statliga bolaget bedömer att parken, om allt går som planerat, kan tas i drift 2028. Det motsvarar enligt bolaget el för omkring 500 000 hem.

Vindkraft till havs kan ge arbetstillfällen i land och möjligheter finns att Trelleborgs hamn blir servicehamn för vindkraftsparken. Således kan det innebära att det behövs fler människor i hamnen och att kommunen i slutändan kan få fler intäkter. Det kan till exempel innebära fler hotellnätter och att verkstäder kan få uppdrag. Dessutom ligger Trelleborg nära flygplatserna Kastrup och Sturup vilket kan innebära transporter ut till vindkraftsparken.

Annons

Vårt land har möjligheter att vara bland de ledande i klimatomställningen och vi producerar i nuläget mer el än vi förbrukar, men med den gröna industriella revolutionen kommer förbrukningen att öka markant. I näringslivet och inom energibranschen är man överens om att det inte finns något realistiskt alternativ för ökad elproduktion som inte inkluderar mer havsbaserad vindkraft. Den havsbaserade vindkraften kan på ett avgörande sätt för att få i gång en elproduktion så snart som möjligt. Industrin och samhället i Sverige behöver en stabil och utbyggnad energiförsörjning till rimliga priser.

Det finns anledning att påminna om att elbolagen enligt uppgift har tjänat över 100 miljarder på den elersättningsmodell som gäller inom EU. Samtidigt tjänade staten enligt uppgift in cirka hälften i extra momsintäkter och Svenska kraftnät erhöll och har plockat hem mer än momsintäkterna i flaskhalsavgifter via elräkningarna. Dessa medel hamnar till största delen i statens pengaförvaltning. Sverige är ordförandeland i EU det första halvåret 2023 och då kan det väl finnas möjligheter för vår regering att ta initiativ till en omförhandling av avtalet med EU från 2011angående en gemensam prissättning på el.

Enligt uppgift finns i dag ett stort antal ansökningar om att bygga ut havsbaserad vindkraft och dessa tillsammans skulle kunna leverera ungefär samma el som i dag kommer från våra kärnkraft.

Vårt samhälle förändras och det är sällan gårdagens lösningar som gäller. Den förnyelsebara energiproduktionen är på stark frammarsch medan det blir dyrare att driva befintliga kärnkraftverk och att bygga nya.

Skåne behöver mer el och vi har drabbats av höga elpriser eftersom vi producerar för lite el i förhållande till antalet invånare och industriell verksamhet. Matematiken går inte ihop.

”Matematiken går inte ihop.”
Tommy Bengtsson

Politiker i de styrande partierna i Trelleborg har motarbetat ett vindkraftsprojekt till havs, med motiveringen att förfulande av utsikten skulle skrämma bort turister och att boende längs kusten inte skulle bli så attraktivt.

De styrande regeringspartierna centralt, med hjälp av stödpartiet SD, har öppnat upp för vindkraftsprojektet söder om Trelleborg och således finns det möjlighet för de styrande partierna lokalt att ompröva sitt beslut.

Regeringen omtalar genom sin klimat- och miljöminister att man i regeringen är glada över att kunna fatta beslut om utbyggnaden av vindkraften på Kriegers flak.

Varför inte arbeta lokalt för att fastighetsskatten för vindkraften skall gå till kommunen? Statens kostnader för denna överföring är försumbar jämfört med den nytta vindkraften har för elektrifieringen och klimatomställningen. Ökar intäktsmöjligheterna för kommunerna så kommer man att arbeta snabbare med tillståndsprocessen.

Omprövning av beslut kan även ske lokalt.

Tommy Bengtsson, Beddingestrand i mars 2023

Annons
Annons
Annons
Annons