Annons
Insändare

Rätt kompetens viktig i de kommunala bolagens styrelser

Under våren har vid två olika sammanträden med kommunfullmäktige i Trelleborg valts nya ledamöter till de kommunal bolagen.
Publicerad 12 juli 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bland de kommunala bolagen är det bara Trelleborgs hamn som har externa styrelseledamöter, skriver Tommy Bengtsson.
Bland de kommunala bolagen är det bara Trelleborgs hamn som har externa styrelseledamöter, skriver Tommy Bengtsson.Foto: Tom Wall

Det innebar förändringar i styrelser, och med all respekt för de nya styrelseledamöternas kompetens i stort, så blir de kommunala bolagen en nytt sammanhang för många. Har man politisk bakgrund så är man van vid att jobba i nämnder och inte i styrelser och det finns stora skillnader. Att arbeta utifrån ägarperspektiv är nytt och det innebär också att man har ett helt annat personligt ansvar, jämfört med att sitta i en nämnd.

Vid dessa val valdes inga externa styrelseledamöter förutom till Trelleborgs hamn som har två externa styrelseledamöter. Kommunen har flyttat frågan om externa styrelseledamöter framåt i tiden och vid kommande bolagsstämma eller extrastämma bör man komplettera de kommunala bolagen med externa styrelseledamöter.

Annons

De kommunal bolagens uppgift är att skapa värde för bolaget och kommunen. Kommunpolitikerna i Trelleborg, har som ägare av de kommunala bolagen, i ägarstyrningen sin övergripande inriktning. En bra styrning från ägarna bidrar till välfungerande bolag samt en stärkt ekonomi i kommunen samt ökad insyn i bolagens verksamhet.

”De kommunal bolagens uppgift är att skapa värde för bolaget och kommunen.”
Tommy Bengtsson

Ägarstyrningen är viktig ur demokratisk synpunkt. Det riktas återkommande kritik mot kommunala bolag som handlar om bristande insyn och otydlighet. Affärsmässiga och politiska intressen skall samsas och då behövs en klar ägarstyrning samt en bra dialog mellan ägare och bolag. Många kommuner står inför ett svårt ekonomisk läge de kommande åren och då är det viktigt med bra dialog med de kommunala bolagen så att de kan fortsätta att leverera samhällsnytta, sysselsättning och ekonomiska överskott. Möjligheter finns då att en del av vinsten kan återinvesteras i annan kommunal verksamhet.

De kommunala bolagen står mellan de politiska och affärsmässiga intressena och det kräver tydlighet, samstämmighet och kunskap hos ägare, styrelse och bolag. Förutsättningar för bolagen att genomföra ägardirektiv och affärsplaner blir bättre och ger öka genomförandekraft i bolagen. Med mer kunskap skapas också en trygghet för den individuelle ledamoten i sitt uppdrag och styrelsen kan utveckla sitt arbete ytterligare.

De nya styrelserna i de kommunal bolagen är på plats och börjar ta form, då är det ett gyllene tillfälle att se över ägarstyrningen och frågan om de externa ledamöterna.

Tommy Bengtsson, Beddingestrand i juli 2023

Annons
Annons
Annons
Annons