Annons
Insändare

Prestigeprojektet kan bli en miljöskandal

I två tidigare inlägg (den 7 och 9 oktober), har vi upplyst om miljöskandalen Phylatterion och de stora risker som finns att 25 ton giftig kreosotolja börjar röra på sig och därmed förorena både fastigheter kring kv. Betan och grundvattnet.
Insändare • Publicerad 28 oktober 2014

Höghusen på kv. Betan är ett prestigeprojekt för AB Trelleborgshems styrelse och som med stor kraft och entusiasm understöds av kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Patrik Holmberg, politiker med stort inflytande i beslutsprocessen.

Ett prestigeprojekt får inte förblinda kommunens beslutsfattare utan det finns krav på rättssäkerhet i ett rättssamhälle. Vår lagstiftning ställer höga krav på ärendehanteringen i kommunen och där grundförutsättningarna är att agerandet är sakligt och opartiskt.

Annons

Alla politiker som sitter i kommunfullmäktige har goda kunskaper om miljöbomben Phylatterion och vilka risker som är förknippade med de 25 ton giftig kreosotolja som skall saneras. I avvaktan på sanering har kommunfullmäktige beslutat om kraftiga restriktioner för markarbeten på kv. Betan.

Höga tjänstemän från kommunledningen, kommundirektör Jonas Rosenkvist och utredare Mats Åstrand samt miljöinspektör Johan Petersson från Patrik Holmbergs ansvarsområde samhällsbyggnadsförvaltningen, har deltagit tillsammans med miljöexperterna och representanter för länsstyrelsen i framtagandet av slutrapporten för saneringen av Phylatterion. Alla politiker och många tjänstemän är väl informerade om miljöbomben på Phylatterion och riskerna med spridningen av de 25 ton giftig kreosotolja.

Då måste frågan ställas, varför fanns det inga röster som ställde frågan om det var ansvarsfullt av AB Trelleborgshems styrelse att begära olika lov för att påbörja omfattande markarbeten och att dessa ansökningar sedan tillstyrks? Detta när fullmäktige tagit beslut att införa kraftiga restriktioner för markarbeten på kv. Betan, för att undvika risken att hela närområdet kring kv. Phylatterion utsätts för spridning av den giftiga kreosotoljan. De närmast ansvariga politikerna Ulf Bingsgård och Patrik Holmberg har inte agerat.

Länsstyrelsen har fattat beslut om marksaneringen på kv. Betan. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till nämnden för fortsatt handläggning. Grunden är att en systematisk provtagning skall ske av området och att saneringsåtgärderna skall formuleras annorlunda och bygga på bättre provtagningsunderlag.

De närmast ansvariga politikerna Ulf Bingsgård och Patrik Holmberg måste nu ta ansvar för AB Trelleborgshems exploatering och säkerställa att människors hälsa och miljön skyddas. Bingsgård och Holmberg har varit huvudansvariga för fullmäktiges beslut om miljöbomben Phylatterion; att kraftiga restriktioner skall införas för markarbeten på kv. Betan i avvaktan på att Phylatterion saneras. Skall inte fullmäktiges beslut om kraftiga restriktioner respekteras?

Kan Bingsgård och Holmberg försäkra att, AB Trelleborgshems exploatering av fyra höghus och två större parkeringshus, inte riskerar att öppna upp nya transportvägar för den giftiga kreosotoljan och därmed förorena närområdet inklusive grundvattnet? Det är denna risk som fullmäktige betonar i sitt beslut att begära 111 mkr i bidrag för att sanera Phylatterion. Bingsgårds och Holmbergs försäkran om att det är riskfritt att exploatera kv. Betan måste vara tydlig i annat fall måste exploateringen vänta tills dess att Phylatterion är sanerat.

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård och kommundirektör Jonas Rosenkvist har undertecknat bidragsansökan till Naturvårdsverket om stöd för saneringen av Phylatterion. I ansökan beskrivs att miljöexperternas arbete är förankrat hos kommunen och att länsstyrelsen deltagit. Föroreningens omfattning, riskvärderingen och åtgärdsalternativ har bedömts och fastställts av Jonas Rosenkvist, Mats Åstrand och Johan Petersson. I bidragsansökan betonas och utlovas att kraftiga restriktioner för markarbeten i närområdet, kv. Betan, skall införas i avvaktan på att Phylatterion saneras.

Om Trelleborgs kommun går vidare och i dag tillåter exploateringen av kv. Betan, så uppkommer en svekdebatt gentemot länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Må icke det fasansfulla hotet i rubriken bli verklighet.

Nilla Olsson
DENNIZ BRORSSON och ULF PERSSON
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons