Annons
Insändare

Politikerna i Trelleborg lär sig aldrig

Stormen Babet avslöjade politikernas senaste projekt som ett fiasko.
Publicerad 23 oktober 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hamnens utbyggnad med långa pirarmar ut i vattnet påverkade strömmarna i havet, menar Ivar Ek.
Hamnens utbyggnad med långa pirarmar ut i vattnet påverkade strömmarna i havet, menar Ivar Ek.Foto: Tomas Nyberg

En dagvattenledning från deras tänkta Businesscenter är i höjdläge placerad vid Nyhemsparken så som man placerade dagvattenledningar för cirka 50 år sedan.

Har man bara gått efter gamla ritningar och är inte uppdaterade med dagens klimatpåverkande vattenhöjningar? Nu är det tid att gräva upp dessa igen och placera dem på rätt höjd. Även elledningarna som nu flyttats behöver troligen höjas. Erkänn nu och rätta till.

Annons

Lägg pengar på vettigare saker och var med att titta på vad man kan göra för stadens nuvarande befolkning som betalar er lön och som folket önskar valuta för. En brådskande åtgärd är att höja upp de dagvattenledningar som går ut i havet och proppas igen av sand. Dessa felaktigheter beror på flera förändrade strandförhållanden. Vattenhöjningen och klimatförändringen med kraftiga vindar bidrar. Men på öster har en extrem förändring skett som både är positiv och negativ. Hamnens utbyggnad med långa pirarmar ut i vattnet påverkade strömmarna i havet. Det lovades vid tillståndet att växtlighet och strömmar skulle bevakas för framtiden. Men om detta har man inget hört. Lekmännen (en inom kunskapsområdet oskolad person, ungefär synonymt med amatör) som innefattar både politikerna och mig, fick godta detta. Nu har det visat sig att när det är östliga vindar drar vågorna och vattenströmmarna sanden med sig. Sandtillskott sker både strandnära i vattnet och på stranden. När det är västliga vindar orkar de inte påverka vattenströmningen så att sanden förflyttar sig österut. Detta sker genom att den långa hamnpiren hindrat att stora vågrörelser sker i närområdet på öster.

”Hamnens utbyggnad med långa pirarmar ut i vattnet påverkade strömmarna i havet.”
Ivar Ek

Vi har alltså en påläggning av sand samtidigt med förändrade väderförhållande. Detta medför att Trelleborgs kommun måste agera skyndsamt for att skydda öster med att höja sista biten på dagvattnet.

Stormen Babet medförde skrämmande upplevelse på öster. Mycket negativt inträffade men positivt att sanddynerna ökade och visade tydligt vad Trelleborg kommun måste lägga pengar på och där andra framtida projekt måste ställas åt sidan.

Ivar Ek

Annons
Annons
Annons
Annons