Annons
Insändare

Politiker som sitter på dubbla stolar ska granska sig själva

Svar till till Lars-Olof Svedberg (Digitalt den 18 juni/ papperstidningen den 20 juni).
Publicerad 24 juni 2024
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ordväxlingen om de kommunala bolagen fortsätter.
Ordväxlingen om de kommunala bolagen fortsätter.Foto: Mårten Svemark

Trelleborgs kommun har ånyo flyttat frågan om externa ledamöter i samtliga kommunala bolag framåt i tiden.

De kommunal bolagen lyder under aktiebolagslagen och kommunallagen, således måste den kommunala styrningen gälla för de kommunala bolagen för att bli juridiskt gällande genom bolagsordning och ägardirektiv.

Annons

Vårdnadsplikten mot bolaget gäller för styrelse, VD samt revisorer enligt aktiebolagslagen. Om denna åsidosätts, uppsåtligen eller genom oaktsamhet, kan talan om skadestånd bli aktuellt. Aktiebolagslagen är mycket tydligare än kommunlagen och det förutsätts att ledamöterna skall behärska och förstå hur man läser samt analyserar ekonomisk information.

Vid valen i fullmäktige kan man konstatera att det finns ett personsamband mellan kommunstyrelsen och de kommunägda bolagen. Ledamöter i kommunstyrelsen är tillika utsedda som styrelseledamöter i bolagen. De är valda och sitter på dubbla stolar och granskar således sig själv och det gäller både moderbolaget och deras dotterbolag. Här finns nackdelar och svagheter.

Kommunstyrelsen har ett uppdrag enligt kommunlagen att ha uppsikt över andra nämnder och de kommunala bolagen. Således skall man följa upp de politiska besluten och att de verkställs i de operativa organen. Därför kan man uppfatta att det uppstår ett jävsförhållande med dessa personsamband. Man granskar således sig själv om verksamheten i bolagen har bedrivits enligt ändamål och andra direktiv från ägarna.

Skulle inte ägarna kunna vara nöjda med att ha en fungerande struktur för effektivt arbete genom ägardialoger och ägardirektiv? Skulle det inte vara tillräckligt?

Det viktigaste för alla medborgare i vår kommun är att vi är nöjda med hur målsättningarna uppnås genom en bra verksamhet i våra kommunala bolag. Våra politiker i kommunstyrelsen saknar säkert inte arbetsuppgifter i den kommunala verksamheten och skulle således kunna begränsa sitt arbete med de kommunala bolagen genom att arbeta med ägardialoger samt formulera ägardirektiv. Förmodligen skulle också administrationen minska.

”Det viktigaste för alla medborgare i vår kommun är att vi är nöjda med hur målsättningarna uppnås genom en bra verksamhet i våra kommunala bolag.”
Tommy Bengtsson

Eftersom styrelseledamöterna i de kommunala bolagen hanterar stora värden så är det förknippat med risker att inte leda och styra dessa bolag på bästa sätt.

Tillsättning av externa ledamöter kan definitivt bidra till att det blir en annan sammansättning i de kommunal bolagens styrelser.

Sammanfattningsvis så överlämnar man det operativa arbetet till styrelser som i större utsträckning bör bemannas med en kompetens som lyfter in en omvärldsanalys och ett utifrån perspektiv.

Tommy Bengtsson, Beddingestrand i juni 2024

Annons
Annons
Annons
Annons