Annons
Insändare

Placera badhytterna i Skåre på land – inte på piren

Skåre Byalag har i byn satt upp pamfletter med rubriken ”Vi vann igen!”. Det handlar om att byalagets förslag att bygga badhytter ute på Skåre hamns östra pirarm vunnit i kommunens förslagstävling ”En miljon idéer”.
Publicerad 3 oktober 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten är kritisk till planerna på att bygga badhytter på den östra pirarmen i Skåre.Foto: Tomas Nyberg

Det som varken byalaget eller tävlingsjuryn verkar ha tänkt på, eller prioriterat, är att i Sverige ska vi värna strandskyddet, det vill säga området 100 meter på ömse sidor om strandlinjen. Strandskyddet regleras i Miljöbalkens 7 kapitel, 13–18 h §§ och skall långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till området.

Inom strandskyddat område är det bland annat förbjudet enligt 15 § att uppföra nya byggnader. I 16 § finns det visserligen några undantag till exempel: byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet.

Annons

Inget av dessa undantag kan emellertid bedömas omfatta nämnda badhytter.

Kan kommunen, eller länsstyrelsen, inte ge dispens för badhytterna? Jo, om det finns särskilda skäl så kan dispens ges. Såsom särskilda skäl anges bland annat:

• Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

• Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.

• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

”Det som varken byalaget eller tävlingsjuryn verkar ha tänkt på, eller prioriterat, är att i Sverige ska vi värna strandskyddet, det vill säga området 100 meter på ömse sidor om strandlinjen.”
Maria Wetterborg

Är det rimligt att inkludera badhytter på piren som särskilda skäl? Med den föreslagna placeringen av badhytter på pirarmen störs onekligen både tillgängligheten och havsutsikten, som många besökande och bybor prioriterar högt. Med en placering på piren prioriteras dessutom badande från baddäcket framför badande från sandstranden, det vill säga man exkluderar föräldrar med små barn.

Jag föreslår att kommunen modifierar badhyttsförslaget så att badhytterna i stället placeras på fast mark i land, helst i anslutning till den nya parkeringsplatsen där återvinningsstationen tidigare fanns. På så sätt värnas strandskyddet och alla badgäster får tillgång till en insynsskyddad ombytesplats.

Maria Wetterborg

Annons
Annons
Annons
Annons