Annons
Insändare

Penningtvätt – varför har staten sämst kontroll?

Den frågan är man som medborgare berättigad att ställa när man konstaterar att det går att tvätta pengar genom kronofogdemyndigheten.
Publicerad 3 september 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
De centrala myndigheterna har genom polisen en samordningsgrupp mot penningtvätt och finansiering av terrorism och har nyligen kommit med sin första samlade riskbedömning och den redovisar att det finns brister och framhåller att några av dessa finns hos offentliga myndigheter, konstaterar skribenten.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den som vill betala en skuld har rätt att göra det med kontanter och utan att behöva svara på några frågor om var sedlarna kommer ifrån. Anledningen kan vara en skuldförbindelse som kan ligga till grund för betalningsföreläggandet. Hur denna fordran uppkommit är inget som kontrolleras och behöver inte vara verklig. Således kan man tvätta pengar på ett enkelt sätt genom kronofogdemyndigheten. Vid betalningar till kronofogden via en bank med kontanter kommer man att granskas i enlighet med penningtvättsreglerna.

Bankerna och finansiella institutioner måste dagligen arbeta med reglerna mot penningtvätt och ställa frågor till kunderna, undersöka misstänkta transaktioner samt rapportera till myndigheter. De centrala myndigheterna har genom polisen en samordningsgrupp mot penningtvätt och finansiering av terrorism och har nyligen kommit med sin första samlade riskbedömning och den redovisar att det finns brister och framhåller att några av dessa finns hos offentliga myndigheter.

Annons

Våra offentliga myndigheter har kontroll på att lokala företagare utför sin del av pengakontrollen och för alla företagare som säljer varor över disk så har kassaregister införts. Detta syfte var att undvika penningtvätt och andra svarta transaktioner. Dessa får acceptera att de med misstänksamhet blir kontrollerade av myndigheten.

Kronofogdemyndigheten är en del av det offentliga i vårt land och det känns som en del av våra myndigheter såväl centralt, regionalt som kommunalt glömmer bort att deras viktigaste resurs är medarbetarna. Kraften i en organisation kommer nerifrån och dessa behöver stimulans till rätt beslutsfattande samt kreativitet och nyfikenhet för att lösa dagens och morgondagens utmaningar.

Med en central styrning av verksamheten finns alltid risken att man tappar medarbetarnas motivation och de känner att de har ingen respons på att påtala brister i verksamheten. Kronofogden liksom andra myndigheter inklusive kommun har säkert medarbetare som påtalar bristerna och i det aktuella ärendet så har säkert cheferna fått denna information. Åtgärden har tyvärr uteblivit.

Tommy Bengtsson

Beddingestrand i augusti 2019

Annons
Annons
Annons
Annons