Annons
Insändare

Otroligt bra men oerhört skrämmande

Tv-serien Kalifat – otroligt välgjord och tyvärr garanterat en ganska sann skildring av den mänskliga idioti som den religiösa, radikalislamistiska fanatismen – som under de senaste åren vuxit fram i krigets Irak och Syrien – har skapat.
Publicerad 25 februari 2020
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tv-serien Kalifat har väckt tankar hos skribenten. På bilden syns Kerima med rygg mot kamera (Amanda Sohrabi), Ibbe (Lancelot Ncube) och Sulle (Nora Rios) i en scen i SVT-serien.
Tv-serien Kalifat har väckt tankar hos skribenten. På bilden syns Kerima med rygg mot kamera (Amanda Sohrabi), Ibbe (Lancelot Ncube) och Sulle (Nora Rios) i en scen i SVT-serien.Foto: Johan Paulin/SVT

Det vi kan se och uppleva i den välgjorda serien – som SVT säkert också kan sälja till stora delar av i alla fall den civiliserade världen – är ju fullständigt skrämmande.

Jag har alltid varit emot etableringar av privata skolor i Sverige – som har en religiös profil och inriktning och jag tycker att serien ger mig fullständigt rätt och jag är säker på, att den radikalism som präglar Kalifa” mycket väl kan växa fram och spridas – inte minst i dessa insnöade privatskolor!

Annons

Tidigare har jag som lärare varit lite tveksam till, när och om elever ska få bära en religiös huvudbonad men i och med Kalifat har min ståndpunkt stabiliserats och jag vill egentligen inte se någon som helst religiös huvudbonad på varken flickor eller pojkar under i alla fall hela grundskolan. Dock; som lärare har jag att rätta mig efter de lagar och regler som styr.

Jag tror också, att Skolverket bör ta till sig av vad Kalifat visar och inse det tryck som mycket väl kan läggas på elever, när det handlar om religiös påverkan – i form av radikal fanatism!

Kalifat ger också vid handen vilken viktig uppgift skolledningen har och där inte minst oanmälda besök i olika delar av verksamheten kan omöjliggöra en förbjuden påverkan av olika slag – från olika vuxengrupper gentemot eleverna eller från elever gentemot andra elever.

Denna otillåtna eller otillbörliga påverkan behöver inte nödvändigtvis vara av religiös karaktär utan kan ske via ett slarvigt, opassande eller vilseledande språkbruk.

Jag tycker också, att precis som med Förintelsen bör den svenska skolan kräva undervisning i vad först ISI och senare IS stod och står för. Allt bör stadfästas i ett tillägg till befintlig Läroplan och så riskfylld ser i alla fall jag den radikalislamistiska gruppens existens – i stort tidigare men även fortsättningsvis.

Med andra ord; våra grundskoleelever måste få undervisning i att denna ytterst våldsamma radikalislamistiska grupp har som mål att skapa ett kalifat för rättrogna – enbart genom terror.

Och att tusentals människor runt om i världen skadats för livet eller dödats just via olika, fullständigt omänskliga och ociviliserade terrorattacker runt om i västvärlden och där inte sällan offren tillhört någon av världens övriga religioner.

Detta förstärker ju också behovet – i vår svenska skola – att förtydliga begreppet religionsfrihet och att denna automatiskt innebär och medför såväl rättigheter som skyldigheter!

Sigge Hansson

legitimerad lärare i bland annat religionskunskap

Fotnot: Kalifat kallades de muslimska riken som styrdes av en kalif, det vill säga en ledare som gjorde anspråk på religiös såväl som politisk överhöghet som "ställföreträdare", den titel Abu Bakr tog när han efterträdde den islamiske profeten Muhammed som muslimernas andliga och världsliga ledare år 632.

Annons
Annons
Annons
Annons