Annons
Insändare

Oseriöst av Trelleborgsmoderaterna om stöld

I TA (den 16 augusti) skriver Rubin och Roskvist (M) att ”en ökad budget inte kan vara stöld från välfärden” genom att försöka mörklägga och skapa en dimridå för att vända fokuset mot styrets så kallade stora budget. En budget som enbart visar på en önskesituation om intäkter och kostnader, utan att ta upp vem som drabbas vid en skattesänkning.
Publicerad 26 augusti 2021
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten menar att Trelleborgsmoderaterna jämför äpplen med bananer när de pratar ekonomi.
Skribenten menar att Trelleborgsmoderaterna jämför äpplen med bananer när de pratar ekonomi.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Eftersom skribenterna inte verkar förstå ekonomi kan det vara på sin plats med en kort utbildning. Fakta är att en sänkning av skattesatsen innebär minskade skatteintäkter till kommunen. Att sedan försöka vilseleda trelleborgarna med att en sänkt skatt leder till en ökad inflyttning genom att likna Vellinge, är rent önsketänkande.

Oseriöst och anmärkningsvärt blir inläggets huvudsakliga redovisning av att budgeten för socialnämnden 2022 är 950 miljoner jämfört med 818 år 2018. De två skribenterna ställer sig frågan hur denna ökning med 132 miljoner kan vara stöld från välfärden – trots att ingen påstått så vara fallet.

Annons

Men riktigt oseriöst blir det när M-politikerna bryter mot god redovisningssed och inte anger var dessa 132 miljoner kommer från – genom en av dem ändrad redovisningsprincip för 2021 avseende exploateringsprojekten. Tidigare redovisades dessa poster inte i resultatbudgeten och med deras manöver kan man nu visa på en ny resultatmässig budgeterad intäkt om 139 miljoner. Men det ger inga nya inkomster, bara på pappret!

Deras glömska fortsätter när de inte heller nämner att statsbidragen det senaste året ökat med 58 miljoner, från 661 miljoner budget 2020 till 719 miljoner 2021. En ökning som mer beror på pandemin än de två Trelleborgsmoderaternas ansträngningar.

”Så genom att jämföra äpplen med bananer och inte nämna hur de nya ”intäkterna” på 139 miljoner respektive 58 miljoner uppstått så framställer de sig själva i bättre dager än vad verkligheten visar.”
Bertil Larsson

Så genom att jämföra äpplen med bananer och inte nämna hur de nya ”intäkterna” på 139 miljoner respektive 58 miljoner uppstått så framställer de sig själva i bättre dager än vad verkligheten visar.

Justerar vi resultatbudgeten 2021, från dessa intäkter som inte beror på förbättrad verksamhet, så visar det sig att kommunen inte når kommunfullmäktiges resultatmål och att resultatplanen för 2022 inte visar på någon förbättring. Men det vill varken Rubin eller Roskvist prata högt om!

Bertil Larsson, civilekonom

Annons
Annons
Annons
Annons