Annons
Insändare

Oroväckande volymer för Trelleborgs hamn

Volymen av lastfordon, trailers och släp fortsätter att minska.
Publicerad 12 april 2024
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bjaerne Persson har tittat närmare på hamnens siffror.
Bjaerne Persson har tittat närmare på hamnens siffror.Foto: Mandus Örarbäck

2022 var minskningen 1,5 procent, 2023 var minskningen 6 procent! Detta måste anses som mycket oroväckande, då det inte är i linje med den årliga ökningen på 3-6 procent, som hamnen och de ledande politikerna i Trelleborg talar om, förväntar sig och planerar för!

Järnvägstrafiken ökade ifrån låga nivåer med 48 procent. Vilket innebär att antalet järnvägsvagnar 2023 endast var cirka 65 procent lägre än de var 2007!

Annons

Antal passagerare ökade ganska mycket och ligger nu nära antalet för 2017. Volymerna för personbilar/bussar ökade också och ligger nu strax över volymerna för 2019!

I underlaget för hamnflytt och planering av östlig hamninfart, hamnens vision 2010/2015, beräknade hamnen att godsvolymen skulle öka till 17 miljoner ton år 2015. Man nådde 2015 knappt 11 miljoner ton. En felkalkylering med 35 procent! År 2023 var godsvolymen 12,3 miljoner ton!

I samma dokument räknade man med att lastbilar och trailers skulle öka med 29 procent. Resultatet blev en minskning med någon procent! Man förväntade sig 3 miljoner passagerare 2015. Man hade 1,7 miljoner. En felkalkylering med 43 procent! År 2023 hade man 1,7 miljoner.

Ännu värre med järnvägstrafiken där man räknade med att öka med 47 procent! Resultatet blev en minskning med 70 procent! Oerhört stora felkalkyleringar som presenterades för Trelleborgs politiker för att motivera hamnflytten och en östlig hamninfart. Gjordes dessa medvetet för att lura politikerna eller var det gigantiska misstag av hamnstyrelsen? Vad säger Jan Isaksson (M) som var ansvarig då som nu?

”Oerhört stora felkalkyleringar som presenterades för Trelleborgs politiker för att motivera hamnflytten och en östlig hamninfart.”
Bjaerne Persson

Värre är att det verkar som om dagens politiker inte har en aning om dessa siffror och inte ens känner till dagens volymer. I varje fall tycks de inte bry sig om att hamnens volymprognoser inte stämmer med verkligheten, utan bara låter mångmiljonrullningen fortsätta. De bryr sig inte i heller om att tunneln under Fehmarn Bält beräknas öppna 2029! De menar, vissa på fullt allvar, att tunneln inte kommer att påverka trafiken vid Trelleborg hamn i framtiden. Vad har dagens politiker för uppfattning om hamnens volymprognoser? De gamla som de nya! Har de någon uppfattning överhuvudtaget eller tror de på vad som helst?

Bjaerne Persson

Annons
Annons
Annons
Annons