Insändare

Ord bygger inga bostäder!

Insändare ,
Skribenten förespråkar att fler bostäder byggs, helst i trä, av miljöskäl.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Skribenten förespråkar att fler bostäder byggs, helst i trä, av miljöskäl.

Av Skånes 33 kommuner så har 28 bostadsbrist enligt en rapport från Boverket. Bostadsköerna växer och unga samt invandrare kommer inte in på bostadsmarknaden trots att de har både kontantinsats och fast jobb. Många äldre har inte råd eller möjligheter att byta bostad, vilket hindrar välbehövliga flyttkedjor.

År 2017 blev vi 10 miljoner invånare i vårt land och det var 33 år tidigare än SCB:s prognos från 2002. Vårt land har en historiskt stor bostadsskuld som har pågått sedan 1990-talets kris. Vi har byggt alldeles för få bostäder i vårt land under de senaste 25 åren.

Klyftan mellan dem som redan har bostad och dem som försöker komma in på bostadsmarknaden ökar, och stänger särskilt ute unga vuxna. Det är aldrig bra för samhället när obalanser uppkommer. Samtidigt står byggsektorn för närmare 1/5 av vårt lands samlade klimatutsläpp. Målet att 2045 att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser omfattar ju också byggsektorn.

Traditionella byggtider skapar i regel långa ledtider och stora klimatutsläpp och det känns som vi skulle behöva ett billigare, snabbare och med hållbart byggande i framtiden. Samlat innebär det att vi måste bygga snabbare med klimatsmarta material med lägre byggkostnad. Massiva träbyggnader fungerar som koldioxidsänkare, speciellt i kombination med aktivt skogsbruk.

I en modern industriell byggprocess har massiva trähus en mycket kortare produktionstid än jämförbara byggnader i betong. Bostäderna byggs till huvuddelen klara i fabriken och kan uppföras under en kort tidsperiod. I vårt land finns det framsynta kommuner som Växjö, Skellefteå med flera som tagit fram träbyggnadsstrategier för att öka bostadsbyggandet i trä. Kommunerna får inte ställa särkrav på byggandet utan kan med sin strategi visa i dialog med bostadsbyggarna om vikten att bygga mer i trä.

Bostadsfrågan är en fråga som berör oss alla och för att komma framåt bör riksdagens alla partier skapa en bostadsgrupp för att hitta breda lösningar för denna fråga som berör de flesta människorna i vårt land indirekt eller direkt. Glöm tidigare havererade blocköverskridande samtal och kom vidare. Vårt land behöver en partiöverskridande, långsiktig reform som tar ett helhetsgrepp om bostadspolitiken.

Utöver klimatfrågan så kan det också omfatta; subventionerat bosparande för unga, utfasning av ränteavdraget, sänkt eller avskaffad reavinstbeskattning, utvärdering av amorteringskraven, översyn av hyresreglering, byggregleringar och regler kring andrahandsuthyrning. Kommunerna behöver också analysera det långsiktiga behovet och ta fram en långsiktig plan. Vårt land behöver inte fler smååtgärder som skapar stor turbulens och osäkerhet på marknaden samt ger små effekter i praktiken. Landet behöver en partiöverskridande långsiktig reform som tar ett helhetsgrepp om bostadspolitiken.

Karin Bengtsson