Annons
Insändare

”Olyckliga rekryteringar kostar miljonbelopp”

Vänskapsrekrytering finns även inom den offentliga förvaltningen.
Publicerad 9 juli 2020
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Forskningen visar att samarbete är grunden till framgångsrika samhällen och organisationer.”
”Forskningen visar att samarbete är grunden till framgångsrika samhällen och organisationer.”Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Flera myndighetspersoner har lämnat sina poster efter uppmärksamhet från allmänheten och massmedia. På nationell nivå har det handlat om riksrevisionen, statens fastighetsverk, försäkringskassan samt kulturdepartementet och kriminalvården. Inom den offentliga verksamheten i regionerna och kommunerna kan man också finna olyckliga rekryteringar som har kostat den lokala kommunen miljonbelopp.

En rekrytering är alltid dyr men en felrekrytering är dyrare. Enligt rekryteringsfirman Poolia som gjort en undersökning visar att en felrekrytering kostar stora sexsiffriga belopp. En rekrytering av chefer tar ofta mycket tid och kraft av dem som har ansvaret för rekryteringen. Det blir ett urval av intervjuer och förhandlingar som skall göras. Vad kostar inte de som är involverade i timmen, som till exempel konsulter. Vid en felrekrytering är dessa pengar i regel bortkastade och hela processen måste göras om en gång till. Risk finns också att den nyanställde inte kunde det som krävdes för tjänsten och kan därför inte prestera på det sättet som arbetsgivaren hade trott. Då riskerar man att verksamheten går ner under denna period och man förlora ännu mer pengar.

Annons

Av Skånes trettiotre kommuner så finns det de kommuner som har omtalat att man är orolig för personliga avhopp av främst chefer som kan innebära också ett minskat demokratiskt inflytande. I en av kommunerna talar man om en tydlig värdeförskjutning samt ett hårdare klimat från den förtroendevalda majoriteten.

Inom den offentliga sektorn är reglerna hårda och rekrytering skall enligt lag ske på saklig grund, vilket innebär att relevant erfarenhet och skicklighet skall vara avgörande för vem som får jobbet. Generellt skall tjänsterna utlysas.

Många beteendeekonomer menar att vi måste förstå beslutsfattandet i organisationer på nya sätt, med stöd av insikterna om människors benägenhet att samarbeta samt förstå andras värderingar och visa medkänsla. Forskningen visar att samarbete är grunden till framgångsrika samhällen och organisationer och att det är individerna som lyckas att skapa detta samarbete som för verksamheten framåt och överlever på sikt. Att förminska personalen är ett säkert sätt att minska de anställdas motivation. Snarare än beslutsamhet och envägskommunikation behöver vi lyhördhet och dialog. Snarare än tystnad över beslut behöver vi öppenhet och ärlighet. Det gäller alla sektioner även de förtroendevalda politiker som ibland på inrådan av tjänstepersoner på kommunledningen initierar reformer och förändringar i organisationen.

Samarbete har sin plats i olika organisationer så får vi inte tappa insikten om att det finns en betydande variation mellan människor, där vissa behöver stramare ramar och mer kontroll. Andra i en organisation har lättare att förstå besluten och arbeta efter den beslutade målsättningen.

Vår vilja att söka lösningar tillsammans är samhällets guld och behöver vårdas och värnas.

Ett första steg är att erkänna den och tro på människan.

Karin Bengtsson

Annons
Annons
Annons
Annons