Annons
Insändare

Oklart vad regionpolitikerna gör för skåningarna och oss på Söderslätt

Om väljarna inte vet vem som ansvarar för sjukvården eller de som är valda i Regionen inte klarar att ha en medborgardialog så är det dags att reformera demokratin.
Publicerad 20 maj 2022
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sjukvården är i första hand till för människorna och det som har störst betydelse för patienten är kontakten samt själva mötet med sjukvårdspersonalen, menar Karin Bengtsson.
Sjukvården är i första hand till för människorna och det som har störst betydelse för patienten är kontakten samt själva mötet med sjukvårdspersonalen, menar Karin Bengtsson.Foto: EMIL LANGVAD

Hur många skåningar äger kännedom om att det bildades åtta sjukhusstyrelser i vårt län för fyra år sedan med syftet att minska avståndet mellan politiken, personal och medborgare?

Sjukhusstyrelserna skall också arbeta med att ha tät kontakt med medarbetarna på sjukhuset och då måste man vara nära personalen och då skall man väl bo eller arbeta inom verksamhetsområdet?

Annons

I höst har vi allmänna val till riksdag, kommuner och regionen. Valet till regionfullmäktige kallas för det bortglömda valet. Detta trots att sjukvården av väljarna rankas bland de allra viktigaste valfrågorna.

”Valet till regionfullmäktige kallas för det bortglömda valet. Detta trots att sjukvården av väljarna rankas bland de allra viktigaste valfrågorna.”
Karin Bengtsson

Mindre än hälften av skåningarna vet att regionerna är ansvariga för sjukvården och var femte svensk kan inte namnet på en aktiv regionpolitiker i regionen. Detta oroväckande resultat fick Novus i en undersökning beställd av Uppdrag granskning och mer än hälften hade uppfattningen att det var riksdagen eller kommunerna som var ansvariga.

Med sjukvården som en högt rankad väljarfråga så verkar det som man inte undersöker de olika alternativen i regionpolitikern så att sjukvården får större roll i valet. Sjukvården bara finns där som någon hygienfaktor som bara skall fungera när man behöver den. Det måste vara svårt för väljarna att förstå vilket parti som har bäst sjukvårdsalternativ inom regionen. Denna okunskap som finns hos väljarna innebär också att regionvalet är mindre viktigt än övriga val, trots att en av de viktigaste valfrågorna ligger på regionerna.

Detta ointresse medför också att man inte vet vad man röstar på i valet och får behålla de regionpolitiker man kanske är missnöjd med eftersom man inte vet vem det är man är missnöjd med.

Om man ser sig som patient, ligger en fungerande sjukvård när man behöver den väldigt högt och då gäller det för medborgarna att veta att deras val i regionen leder till en bättre sjukvård för oss alla människor.

Våra regionpolitiker kan besluta om skattesatser och om budget för verksamheten. Sjukvården är i första hand till för människorna och det som har störst betydelse för patienten är kontakten samt själva mötet med sjukvårdspersonalen. Dessa anställda visade under pandemin att de växte med uppgiften och tog sitt ansvar. Sjukvårdspersonalen klarade pandemin på ett bra sätt och visade att de har ett stort hjärta för de drabbade.

För att sjukvården skall utvecklas är det viktigt att samspelet mellan regionpolitikerna, sjukhusledning samt personal fungerar och har en särskild funktion i den offentliga verksamheten samt utgör ett väsentligt inslag i det svenska systemet för insyn, kontroll och verksamhetsstyrning.

Det gäller för regionpolitikerna att informera och förklara sin roll så att väljarna förstår eller får information vad man röstar på när man lägger sin röst. Uppdraget som regionpolitiker innebär också att man är nära sina väljare och kontaktbar för dem som väljer vederbörande till regionfullmäktige. Det är upp till regionpolitikerna att ta demokratin på allvar i en så viktig fråga som hälso- och sjukvården

Det höga svenska valdeltagande det är något att vara rädd om.

Karin Bengtsson

Annons
Annons
Annons
Annons