GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Ny lag har stort signalvärde mot internationella stöldligor

Den 23 juni beslutade riksdagen om ändringar i smugglingslagen som innebär att Tullverket får befogenheter mot brott som ligger utanför myndighetens uppdrag. Lagändringen började gälla från den 1 augusti och ger Tullverket möjligheter att ingripa och bistå Polismyndigheten vid misstanke.
Publicerad 10 september 2021
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten är positiv till att tullen fått utökade befogenheter.
Skribenten är positiv till att tullen fått utökade befogenheter.
Foto: Johan Nilsson/TT

De internationella stöldligornas härjningar plågar vårt land sedan flera decennier. Enligt statistik från Svensk försäkrings dotterbolag Larmtjänst beräknas stöldligorna föra ut stulet, försäkrat gods från Sverige till ett värde av minst 1,5 miljarder kronor årligen. Räknar man in värdet oförsäkrat gods som stals från exempelvis butiker, byggarbetsplatser och lantbruk är värdet sannolikt betydligt högre. Till detta kan läggas kostnader för avbrott, verksamheter och produktion.

Tullverket utförde år 2020 36 317 kontroller av transportmedel, av dessa var det endast 354 som kontrollerade utgående transporter och ett vanligt år utan pandemieffekten görs cirka 25 000 transportkontroller totalt och cirka 300 är på utgående transporter. Det minskade resandet och faktum att ett antal begränsade nykterhetskontroller utfördes på grund av smittorisk var anledningen till det stora antalet kontroller 2020.

I stort sett har allt stöldgods som förs ut ur landet passerat gränsen antingen över Öresundsbron eller vid någon av landets tiotal färjehamnar. En mindre mängd stöldgods förs även över vår landsgräns till Finland.

Lagförslaget innebär att Tullverket får ingripa mot andra typer av brott än vad myndigheten har befogenhet att utreda och det skall ske i nära dialog med Polismyndigheten. Ett ingripande får först ske efter att kontakt tagits med polismyndigheten och de har gett sitt godkännande. Undantag finns om ett ingripande inte kan vänta utan att det vållar väsentlig olägenhet, till exempel när en färja lämna landet.

Det är upp till den enskilde tulltjänstepersonen som gör bedömningen om undantaget bör tillämpas och om polismyndigheten godkänner kan vederbörande även hålla förhör och vidta andra åtgärder som är av betydelse för utredningen.

”Regelbundna och stickprovsmässiga utförselkontroller skulle innebära en ökad risk för upptäckt. Det skulle förmodligen vara den enskilt mest effektiva åtgärden för att kasta grus i ligornas väloljade maskineri.”
Karin Bengtsson

Regelbundna och stickprovsmässiga utförselkontroller skulle innebära en ökad risk för upptäckt. Det skulle förmodligen vara den enskilt mest effektiva åtgärden för att kasta grus i ligornas väloljade maskineri. Det viktigaste är att utförselkontroll införs så att det blir svårare att ta med stöldgods ur landet. Den nya lagen som införts i vårt land har också ett stort signalvärde mot de internationella stöldligorna. För de internationella stöldligorna är väldigt lättrörliga och eftersom upptäcktsrisken ökar i vårt land så kommer de säkert att börja fundera om de skall ändra sin verksamhet till något annat land. Vi får inte glömma att dessa stöldligor arbetar professionellt och storskaligt. En allvarlig brist i nuvarande upplägget är att Kustbevakningen endast har befogenhet att öppna inom ett hamnområde och de skulle också fått större befogenheter.

Med tullens ökade befogenheter följer också att man får mer resurser och i arbetet med utförselkontroller i större skala måste man också investera i mer personal på plats.

Det är en förhoppning att det svenska ”smörgåsbordets” tid är förbi eftersom man tidigare i princip riskfritt kunnat köra ut godset ur landet.

Det får vara slut med att systematiskt dammsuga vårt land på bilar, entreprenadmaskiner, båtmotorer, vattenskotrar, robotgräsklippare, hemelektronik, märkeskläder, lantbruksmaskiner, träningscyklar, motorcyklar, bildelar, kopparkablar, handverktyg med mera.

Karin Bengtsson