Annons
Insändare

Nu får det vara nog med trams från Trafikverket

Det finns många som under årens lopp har haft synpunkter på hur "bra" den västliga infarten är, och i framtiden kommer att vara för Trelleborgs invånare.
Publicerad 14 december 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Utsläppen från bilar och lastbilar påverkar människors hälsa. Det är ett argument som borde få Trafikverket att ställa sig bakom en ny ringväg och östlig hamninfart, menar insändarskribenten LBP.
Utsläppen från bilar och lastbilar påverkar människors hälsa. Det är ett argument som borde få Trafikverket att ställa sig bakom en ny ringväg och östlig hamninfart, menar insändarskribenten LBP.Foto: Berit Roald/NTB scanpix/TT

Samtidigt vill man inte själva vara med och ta "konsekvenserna" (läs avgaspartiklar PM10) på sina synpunkter. Enligt min mening är detta högst anmärkningsvärt!!!

Undersökningar har under flera år klart visat att avgaspartiklar kan öka risken att drabbas av lungsjukdomar, bland annat astma, kol samt demens, autism, hjärt- och kärlsjukdomar (TA 13/7-19 Christina Isaxson ).

Annons

I Teknikens värld genomfördes en studie med två olika grupper. Försökspersonerna i den ena vistades i en exponeringskammare med luft som innehöll dieselavgaser likt den halt som finns i luften vid en trafikerad gata. Redan efter en halvtimme kunde man mäta upp tydlig påverkan i hjärnan!

Den andra gruppen försökspersoner befann sig i ren luft och där kunde inga liknande effekter uppmätas.

Då är det ju helt uppenbart att invånare på väster och centrala delarna av Trelleborg under många många år har andats in dessa farliga avgaspartiklar. Hur kan då våra så kallade myndigheter Trafikverket och Länsstyrelsen "blunda" och stoppa "huvudet i sanden" och låta Trelleborgs invånare fortsätta andas in avgaserna från drygt 700 000 lastbilar och cirka 250 000 personbilar per år.

HELT OBEGRIPLIGT!!!!

Det är bara att söka på "nätet" om man vill veta mer hur farligt avgaserna är för vår hälsa.

Här passar det alldeles utmärkt att lägga in ett uttalande från Trafikverkets regiondirektör Lennart Andersson (TA 30/11 - 19). Jag citerar : "För att Trafikverket skall ändra sin uppfattning angående västra infarten till ringväg med östlig nerfart, krävs att man "hittar goda argument" som motiverar en sådan förändring". Slut citat. Man undrar: Hur många Trelleborgare skall "offras" på Trafikverkets altare innan man "hittar tillräckligt goda argument" och tänker om?

Nu får det vara nog med TRAMS från Trafikverkets sida, och börja sätta trelleborgarnas hälsa i första rummet!

Jag tycker att all heder skall gå till våra politiker som arbetar hårt för att förverkliga ringväg med östlig nerfart. Lennart Höckerts (S) uttalande i Lokaltidningen vecka 45: "Den östliga hamninfarten krävs för binda samman staden. För att det ska ske måste trafiken till hamnen ändras".

Jag vill se Trelleborg bli den "pärla" vid Skånes sydkust som trelleborgarna förtjänar att bo i.

LBP

Annons
Annons
Annons
Annons