Annons
Insändare

Nedskärningar i kommun och region – ett hot mot skolan

I slutet av november månad 2023 röstade riksdagen igenom en statsbudget med stora minskningar i stödet till kommuner och regioner.
Publicerad 6 januari 2024
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En nation vars framtida arbetskraft inte alla klarar att att räkna, läsa och skriva känns som förlorare i den globala konkurrensen. Inga arbetsmarknadsreformer kommer att kunna kompensera dessa kunskaper, skriver Tommy Bengtsson.
En nation vars framtida arbetskraft inte alla klarar att att räkna, läsa och skriva känns som förlorare i den globala konkurrensen. Inga arbetsmarknadsreformer kommer att kunna kompensera dessa kunskaper, skriver Tommy Bengtsson.Foto: Frida Hedberg/TT

Det innebär bekymmer för många kommuner och regioner vilket påverkar oss på Söderslätt i största grad då vår region, Skåne, beräknas ha ett underskott på över 8 miljarder under åren 2023 och 2024. Därtill kommer vår kommuns underskott som beräknas uppgå till över 100 miljoner under samma tid. Trelleborgs kommun har också en hög skuldsättning inklusive koncernen samt pensionsskulden som uppgår till närmare 200 000 kronor utslagen på varje förvärvsarbetande kommuninvånare mellan 18-65 år. Budskapet från regeringen till kommun och region är prioriteringar och effektiviseringar i verksamheten. Samtidigt kommer PISA-studien som mäter 15-åringars kunskaper i matematik, läsning och naturvetenskap. Kunskapsutvecklingen i ämnena matematik och läsförståelse är oroväckande och skillnaderna mellan eleverna fortsätter att öka. Denna utveckling visar på att skolsystemet blir allt mer olikt när eleverna i större utsträckning presenterar olika resultat.

En nation vars framtida arbetskraft inte alla klarar att att räkna, läsa och skriva känns som förlorare i den globala konkurrensen. Inga arbetsmarknadsreformer kommer att kunna kompensera dessa kunskaper. Skolverket konstaterar att resultatet för elever på låg nivå ökar och då spelar deras socioekonomiska bakgrund en allt större roll, som till exempel föräldrarnas bakgrund. Resultatspridningen är en effekt av det svenska skolsystemet med huvudmän och skolor som har stora skillnader i kapacitet och kvalitet i sin undervisning, samt att det finns en omfattande segregation. Eleverna går på olika skolor. Rapporten visar också på att resultatnedgången för elever med svensk bakgrund är lika stor om man tar med samtliga elever.

Annons

Sammanfattningsvis är budskapet att satsa på lärare och att det finns resurser utifrån uppdraget. Det kostar medel, men motsatsen att inte inte satsa på skolan, kostar troligen mer på sikt.

”Det är i skolan grunden läggs för ett samhälle som vi kan utveckla tillsammans.”
Tommy Bengtsson

Den Internationella engelska skolan,, som finns i vår kommun köptes ut från börsen av en Luxemburgbaserad fond, som under åren 2021 och 2022 samt därefter slussade medel ut från skolverksamheten som koncernbidrag till ägarna. Trelleborgs kommun har tecknat avtal med Engelska skolan som skall ersättas med mellanskillnaden mellan ordinarie skolpeng och Engelska skolans faktiska hyreskostnad, dock maximalt med 4 miljoner om året. Noterbart är också att enligt tidningen Dagens Samhälle den (22 december 2023) så har Engelska skolan runt om i landet, genom att lämna felaktiga uppgifter till Skolverket, plockat ut statsbidrag för lärare som inte uppfyller kraven. Utredning pågår. I samma tidning har man tidigare (oktober 2022) rapporterat att Skolinspektionen stoppat Engelska skolan från att öppna nya skolor på fyra orter i landet.

Högre likvärdighet handlar inte bara om social rättvisa utan också om hur man använder sina resurser så vi får en bra skola. Det verkar som skolan i vårt land går mot större skillnader. Det behövs skolreformer för att vända den negativa kunskapsutvecklingen och ge förutsättningar så att så många som möjligt av eleverna lyckas med sin skolgång. Det är i skolan grunden läggs för ett samhälle som vi kan utveckla tillsammans. Om vi stilla stilla kommer utslagningen av elever att stå det svenska samhället dyrt. Det gäller oss alla och det visar PISA-studien.

Tommy Bengtsson, Beddingestrand i januari 2024

Annons
Annons
Annons
Annons