Annons
Insändare

Mitträcke är det bästa sättet att minska risken för mötesolyckor

Publicerad 30 oktober 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten vill se mitträcke, inte sänkt hastighet, på väg 108.Foto: Claes Nyberg

Svar till En annan pendlare på väg 108 (den 26 oktober).

Trist att se att du tar till en gammal beprövad härskarteknik som går ut på att förminska och förlöjliga dem som har en åsikt som inte överensstämmer med din egen. Jag förstår dessutom inte varför du lägger ner så mycket energi på att visa hur man räknar ut tidsskillnaden som denna hastighetssänkning kommer att medföra. Den står ju omnämnd i den ursprungliga artikeln.

Annons

Du kör dessutom med ett väl berövat knep för att få förändringen att framstå som obetydlig. En sänkning med 10 km/h medför ju endast drygt 30 sekunders längre körtid på den aktuella sträckan. Med det resonemanget kan man argumentera för att sänka hastigheten från 80 till 70 km/h. Tidsförlusten blir ju bara ytterligare drygt 30 sekunder. Men varför stanna där. Varför inte sänka till 50 km/h. Bara ytterligare en dryg minuts längre körtid. Eller kanske 30 km/h. Mycket bra för trafiksäkerheten. Det blir ju dessutom mycket mindre sannolikt att någon kommer att pendla vilket är bra för miljön.

Att bara titta på den aktuella sträckan är ytterligare ett frekvent använt trick för att få förändringen att framstå som marginell. Nu är det ju ingen som pendlar mellan Trelleborg och Klörupsrondellen. Det är endast en delsträcka för alla som pendlar på 108:an. Det som har hänt de senaste åren är att hastigheten på våra vägar sänks på sträcka efter sträcka vilket gör att den totala körtiden ökar betydligt mer än de dryga 30 sekunder som just denna förändring medför.

”Nu är det ju ingen som pendlar mellan Trelleborg och Klörupsrondellen. Det är endast en delsträcka för alla som pendlar på 108:an.”
Fortfarande irriterad pendlare

Låt oss även titta på detta ur ett privat- och samhällsekonomiskt perspektiv. Vägsträckan trafikeras av cirka 8 000 fordon per dygn. Om vi multiplicerar den 32 sekunder längre körtiden med 8 000 fordon per dygn så blir tidsförlusten cirka 71 timmar per dygn. Under ett år med 200 arbetsdagar så blir det 14 200 timmar. Om vi räknar med att det sitter i snitt två personer per bil så blir det 28 400 förlorade arbetstimmar per år på den aktuella sträckan. Med en arbetskostnad på 500 kronor per timme så blir den uteblivna intäkten drygt 14 miljoner om året.

Det bästa sättet att minska risken för mötesolyckor är att mittseparera vägen med mitträcke. När en väg har mittseparering kan Trafikverket normalt höja hastighetsgränsen till 100 km/tim och därmed åstadkomma goda effekter på både framkomlighet och trafiksäkerhet. Detta har redan gjorts mellan Holmeja och Klågerup där väg 108 sedan 2014 är en mötesfri 2+2 väg. Nästa sträcka som kommer att byggas ut till den standarden och stå färdig 2027 är den mellan rondellen i norra Staffanstorp och rondellen vid Lund södra. Detta borde naturligtvis göras på hela sträckan mellan Trelleborg och Lund i stället för att sänka hastigheten. Detta är vad våra styrande kommunpolitiker borde förespråka i dialogen med Trafikverket.

Fortfarande irriterad pendlare

Annons
Annons
Annons
Annons