Insändare

"Minska fördomarna om psykisk sjukdom"

Svar till Maria (den 27 januari).
Insändare • Publicerad 2 februari 2011

Rättspsykiatrisk vård är en vårdform som patienter döms till. Den som har begått ett brott där fängelse ingår i straffskalan kan, om brottet anses begånget under inflytande av psykisk sjukdom och där patienten vid undersökningstillfället bedöms vara i behov av psykiatrisk vård, dömas till rättspsykiatrisk vård. Syftet med vården är att patienten ska rehabiliteras och återföras till ett så normalt liv som möjligt. Den vård som ges motsvarar den som ges för all psykisk sjukdom Det speciella med rättspsykiatrisk vård är att Förvaltningsrätten styr stora delar av vårdprocessen genom att de ger tillstånd till olika friförmåner samt även styr överföringen till öppenvård, liksom vårdtidens längd.

Forskning om psykiska sjukdomar är intensiv och omfattande. I dag finns det väl fungerande läkemedel och väl dokumenterade behandlingar som bidrar till rehabilitering av personer med psykisk sjukdom. Kliniken i Trelleborg kommer att bygga sin vård på denna kunskap. Tanken är även att etablera ett samarbete med Campus Trelleborg för erbjudande om praktikplatser och framtida rekrytering, Psykiatrin står inför stora pensionsavgångar inom några år. Det gäller för alla personalkategorier.

Den klinik som planeras i Trelleborg innefattar den initiala delen av den rättspsykiatriska vården och pågår i genomsnitt ett till två år. Behandlingen omfattar, förutom åtgärder mot eventuellt missbruk, även medicinering, terapi och social träning för ett liv i samhället. När patienten bedöms klara ett liv utanför kliniken flyttas patienten till någon av de fyra utslussningsenheterna, vilken är beroende av patientens mantalsskrivningsort i Skåne, för vidare behandling och inträning i sitt planerade boende. När patienten etablerat sig i sitt boende kommer han att få fortsatt kontakt med utslussningsenhetens öppenvård som kommer att fortsätta så länge patienten har behov av sådan kontakt. Vården tar självklart olika lång tid för olika individer. Målsättningen är att patienten skall kunna integreras i samhället utifrån sina individuella förutsättningar med minsta möjliga professionella insatser. Det är hemkommunen, i vilken patienten var mantalsskriven vid brottet, som har ansvar för patientens boende, stöd i boendet och sysselsättning så länge patienten är under vård.

Under vården, då patienten är inskriven på en vårdavdelning, styrs olika friförmåner av Förvaltningsrätten på basen av personlig bedömning av patienten och på underlag av ansvarig specialistläkare. Normalt har även Förvaltningsrätten egen sakkunnig. Utgångspunkten är att patienten bedöms kunna klara av planerade friförmåner och att de har ett syfte i linje med vårdplaneringen.

Trelleborgs kommun planerar för ett beslut för att upplåta mark till försäljning till Region Skåne. Om beslutet blir positivt kommer vi från Region Skåne att regelbundet informera om psykisk sjukdom, rättspsykiatrisk vård och bygget av kliniken. Vi hoppas att det ska bidra till att minska fördomar om psykisk sjukdom och skapa trygghet kring den planerade verksamheten.

Nilla Andersson
Lennart MeyerVerksamhetschefRättspsykiatri Region Skåne
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.