Annons
Insändare

Miljöpartiet arbetar för färre lastbilar

Signaturen LBP kallar (den 12 maj) Miljöpartiet för ett intresseparti på grund av att vi inte förespråkar en stor omväg för hamntrafiken. Därför följer nedan några viktiga intressen för Miljöpartiet, som motiverar vår åsikt:
Publicerad 19 maj 2020
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I ett läge där Sverige blir mindre och mindre självförsörjande på mat ska vi varken lägga stora omvägar med asfalt eller jättefängelse på klass tio åkermark, skriver Emil Samnegård (MP).
I ett läge där Sverige blir mindre och mindre självförsörjande på mat ska vi varken lägga stora omvägar med asfalt eller jättefängelse på klass tio åkermark, skriver Emil Samnegård (MP).Foto: Tomas Nyberg

• Världens bästa jordbruksmark är mycket bördigare om den inte asfalteras. I ett läge där Sverige blir mindre och mindre självförsörjande på mat ska vi varken lägga stora omvägar med asfalt eller jättefängelse på klass tio åkermark.

• Mängden koldioxid i atmosfären driver på klimatförändringarna. Om städer väljer att bygga längre vägsträckor i stället för kortare kommer klimatkrisen bara slå ännu hårdare. Vi vill ha upp mer gods på spår, och att övrig trafik ska ta närmsta vägen.

Annons

• Investeringarna i skola, vård och omsorg får stå tillbaka när kommunen planerar finansiera en orimligt dyr östlig infart och ringväg på egen hand. Det politiska styret har ett högre överskottsmål än brukliga två procent. Detta för att ha råd med infrastrukturkalaset. Miljöpartiet satsar på ett 2 procentigt överskottsmål, vilket gör att vi både tar ansvar för den långsiktiga ekonomin, och kan satsa många fler miljoner på skola, vård och omsorg än vad styret gör.

Miljöpartiet vill se färre lastbilar i Trelleborg, inte fler. Vi fick igenom vårt förslag att ändra Trelleborgs hamns ägardirektiv så de numera måste arbeta för att andelen gods på spår ska öka, och lastbil minska. Vi driver på för att få dubbelspår till Trelleborgs kommun, och en andra pågatågstation med pendlarparkering.

Miljöpartiet har hittills inte fått gehör för vårt förslag att en vägavgift på hamntrafiken ska betala för den infrastruktur som behövs för att göra infarten bättre. För oss är det viktigt att inte trelleborgarna tar notan för vad som gagnar hamnen. Trelleborgs hamn servar Sverige mer än den servar Trelleborg. Allra helst vill vi se en tunnel längs dagens sträckning. För att få till det krävs en vägavgift likt tunneln i Rostock på andra sidan Östersjön.

Vi tror det är väldigt viktigt att kommunen inte skickar dubbla signaler till de statliga myndigheterna nu när avsiktsförklaringen är signerad. Om styret ger sken av att vi inom fem till tio år ska börja satsa på en östlig infart igen så kommer med all sannolikhet intresset från staten minska vad gäller att hjälpa till att göra den västliga infarten bättre. Det kommer drabba alla som bor på väster.

Trafikverket har sagt att dagens västliga infart ska gälla tills vidare. Om Trafikverket skulle ändra åsikt så pekar mycket på att det i stället blir nästa myndighet som sätter stopp. Mäktiga länsstyrelsen har i sina uttalande under årens lopp varit väldigt tydliga med var de står. Det är många frågor kring östlig infart och ringväg som berör länsstyrelsen. Inte minst har länsstyrelsens roll att sätta stopp för projekt som förstör bördig åkermark.

I stället för att behålla Trelleborg i det limbo kommunen befunnit sig i under ett årtionde så borde hela Trelleborg samlas bakom två mål. Satsa på att antalet lastbilar till och från hamnen blir färre, inte fler. Och satsa på att den västliga infarten bli så bra som möjligt för att minska den påverkan hamntrafiken har på närmiljön. Så agerar ett parti som vill värna både miljö, invånare och skattebetalare i Trelleborg.

Emil Samnegård

gruppledare för Miljöpartiet de Gröna i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons