Annons
Insändare

Man kan undra?

I förra veckan kunde man läsa en artikel i Trelleborgs Allehanda med rubriken: ”Utredning om västlig infart startar.”
Publicerad 7 februari 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten delar med sig av sina tankar kring tillfarten till hamnen.
Skribenten delar med sig av sina tankar kring tillfarten till hamnen.Foto: Johan Nilsson/TT

I den står att Carl-Johan Engström, professor vid KTH, har engagerats i upphandling av neutral konsult och har kommunens uppdrag att följa utredningen.

Vi pratar om samma professor som var kvalitetsansvarig för den förra utredningen av alternativa lösningar av hamninfart, vars slutrekommendation låg som underlag för kommunfullmäktiges beslut om ringväg och östlig hamninfart.

Annons

Då var uppdraget från Trelleborgs kommun att ”Utredningen ska ske i nära kontakt med Trafikverket, länsstyrelsen och Region Skåne”. Trafikverket, som ytterst är väghållare och ansvarig, har konstaterat och nu begärt att allt måste göras om, så att de tillfrågas och får komma till tals, så som det var tydligt specificerat i uppdraget. Fram till dagens datum har Trelleborg politiker helt utan hänsyn till dem och andra myndigheter kört vidare med konsulter, kommunanställda och fastighetsuppköp med mera. Ett stort antal miljoner har redan spenderats. Skattepengar som troligen eller i värsta fall spillts till ingen nytta. Men framförallt har tre år förlorats eftersom kommunen inte har försäkrat sig om hur hamninfarten kan lösas.

Nu säger Engström i TA att ”Det är dumt att föregripa utredningen”. Men samtidigt konstaterar han att ”Tunnelalternativet var minst tio gånger så dyrt som ringväg.” Man undrar kring påståendet. Den förra utredningen, som han själv hade uppdraget att kvalitetssäkra, angav i sin slutrapport att ringväg och östlig hamninfart skulle kosta 370 miljoner kronor. Det angavs att tunnelalternativet skulle uppgå till 2 400 miljoner kronor. 2 400 dividerat med 370 blir sex och en halv. Varför då säga ”minst tio”?

I dag är dock det ointressant eftersom det blir alltmer uppenbart att utredningens summa på 370 miljoner kronor var en friserad glädjekalkyl. I bland annat TA har man kunnat följa uteblivna poster, som efter hand tillkommer. En hamninfart med ringväg kommer inte kosta 370 utan allt tyder på att det blir mer än 1 000 miljoner kronor det vill säga över en miljard. ”Minst tio gånger” denna summa blir 10 miljarder. Detta är mer än vad Malmös citytunneln inklusive stationen vid Triangeln kostade. Så var det kanske inte tänkt med uttalandet ”minst tio gånger”. Men Engström bör inte vara omedveten om att kalkylen för utredningen, som kommunfullmäktige tog beslut på, långt ifrån höll måttet. Det skall nu påbörjas en utredning, som Engström inte ville föregripa. Det är mer än anmärkningsvärt att då slarvigt kasta fram orden ”minst tio”, som helt missleder läsarna i jämförelsen östlig hamninfart med ringväg och västliga infartsalternativ.

Till skillnad från en hamninfart med ringväg kan en tunnellösning finansieras av lastbilsavgifter. En lösning som myndigheterna med all sannolikhet kan stödja. Det skulle göra att våra skattepengar verkligen kan gå till skola, vård och omsorg, i stället för en onödig omväg till hamnen.

Man ser fram emot att Trafikverket hjälper Trelleborg till rätta i frågan.

Bengt Germundsson

Annons
Annons
Annons
Annons