Insändare

Man borde upplysa om åns betydelse

Naturstråket kring Dalköpingeån är trevlig, men promenadstigen skulle gynnas av mer utförlig information.
Publicerad 1 september 2020
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten vill veta mer om djur- och växtlivet i Dalköpingeån.
Skribenten vill veta mer om djur- och växtlivet i Dalköpingeån.Foto: Tomas Nyberg

Trelleborgs kommun har beviljats så kallat LONA-bidrag för att bevara och utveckla naturstråk kring Dalköpingeån. Och man säger även att det ska bildas ett naturreservat i området. Jag uppfattar det som att det gäller de nedre delarna där kommunen är fastighetsägare.

Man har gjort en promenadstig i skogspartiet norr om infarten och ett utegym har byggts. Promenadstigen är riktigt trevlig och den täta vegetationen gör att man snabbt glömmer bort att man har industriområde och trafikerade vägar omkring sig.

Utegymmet har varit extra välkommet i tider då social distansering gjort att det känts lite obekvämt att kliva in på traditionella gym.

Ganska nyligen har man satt upp en informationstavla som beskriver området med karta, text angående naturtyper, växt och djurliv. Man beskriver även fornlämningar i området.

Vad man lite förvånande inte beskriver, är Dalköpingeån. Inte ett ord om livet i ån och dess betydelse för djur- och växtlivet runt omkring. Inte minst borde man upplysa om åns betydelse som reproduktionsvatten för havsöring. Havsöringen är som rovfisk en viktig kugge i den ekologiska balansen i havet. Kanske extra viktig i dag i avsaknaden av torsk. Vattendrag som fungerar som reproduktionsvatten för havsöringen är väl värda att vårda och bevara.

Det är därför min förhoppning att Trelleborgs kommuns ambitioner med naturstråk kring Dalköpingeån inte stannar vid en promenadstig och ett utegym, utan att man även tar sig an livet under ytan.

Vid ett eventuellt bildande av ett naturreservat bör man även beakta vilka restriktioner som kommer att gälla för reservatet, så att man inte omöjliggör fiske- och vattenvård i ån.

Vidare hoppas jag på en uppdatering av infotavlan.

PeGe