Annons
Insändare

Lokaltidningen behöver invånarnas stöd för att stärka den kommunala demokratin

Trelleborgs Allehandas gästkrönikör Madeleine Brandin skriver (den 10 april) att utan vår lokalpress urholkas demokratin.
Publicerad 25 april 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Om näringslivet och det offentliga annonserar någorlunda regelbundet så kan lokalbefolkningen handla/uträtta sina ärenden lokalt, menar skribenten.
Om näringslivet och det offentliga annonserar någorlunda regelbundet så kan lokalbefolkningen handla/uträtta sina ärenden lokalt, menar skribenten.Foto: Nilla Olsson

”Ansvariga utgivare för våra lokala tidningar garanterar att det som publiceras följer pressetiska regler. Nu hetsas de av oansvariga utgivare på sociala medier som utan etisk kompass publicerar vad som helst”, skriver krönikören.

Tiderna har också förändrats och det finns nu tio större mediegrupper i vårt land och de två sydligaste tidningarna Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda i Skåne ägs av två stiftelser som är placerade i Borås och Växjö som verkar för att behålla den lokala närheten. De enda tidningarna i Skåne som har skånska ägare är Skånska Dagbladet och Norra Skåne.

Annons

Våra lokala tidningar får allt svårare att klara sin ekonomi och när tidningen blir tunnare så ökar läsarnas kritik mot innehållet i tidningen. Synpunkterna kan gälla att det är för få lokala nyheter. Varför skriva om riksbekanta personer? I vår kommun finns gott om lokala personer som vore mer intressanta att läsa om låter det som regel då. Vad man kanske inte vet är att tidningens resurser är begränsade och det är betydligt billigare att använda centralt producerade texter/sidor än det som produceras av lokaltidningens personal.

Det som är viktigast för en lokal tidning och för såväl ägare som personal är naturligtvis en lika tjock tidning som vanligt där i princip allt är av lokal karaktär. Ambitionen är säkert densamma i dag som den var tidigare när tidningen hade bättre resurser. Det fanns lokala tidningar som hade som målsättning att deras prenumeranter någon gång i livet skulle var på bild i tidningen. Då kan man tala om lokala tidningar i ordets rätta bemärkelse.

Tiderna har förändrats genom den tekniska utvecklingen som vi i dag upplever. Facebook, Twitter och andra sociala träffpunkter är en viktig del i många människors dagliga liv. I denna värld lever våra lokala tidningar i dag. Förhoppningen är att kommuninvånarna fortsätter att uppskatta den lokala tidningen och har den som sin tidning.

Förutsättningen för att den lokala tidningen skall kunna upprätthålla sina ambitioner är att läsarna/lokalbefolkningen ställer upp för sin tidning. Detta innebär att lokalbefolkningen tar den lokala tidningen till sig och prenumererar på den.

Den lokala tidningen behöver också stöd från det lokala näringslivet och det offentliga som ser det som sin naturliga kontakt med lokalbefolkningen. Om näringslivet och det offentliga annonserar någorlunda regelbundet så kan lokalbefolkningen handla/uträtta sina ärenden lokalt. Det skulle kunna stärka näringslivet i kommunen. Denna ekonomiska bas som lokalbefolkningen har skulle i större utsträckning stanna inom kommunen. Demokrati har också en viktig roll för den lokala tidningen som skriver om och granskar de kommunala besluten. Information från den kommunala verksamheten om aktuella frågeställningar och framtidsplaner är viktiga ur demokratisk synpunkt för den lokala befolkningen.

Om man uppskattar den lokala tidningen så finns det bara ett sätt att visa behovet av en fortsatt lokal tidningsröst, nämligen att prenumerera.

Tommy Bengtsson

Beddingestrand i april 2019

Annons
Annons
Annons
Annons