Annons
Insändare

Lennart Höckert (S): ”Vi sitter inte lugnt i båten”

Oppositionsråd Lennart Höckert (S) svarar ”Orolig Trelleborgare” som riktade öppen kritik mot honom och Socialdemokraterna i TA den 29 december.
Publicerad 4 januari 2020
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Trelleborgs socialdemokratiska oppositionsråd Lennart Höckert.
Trelleborgs socialdemokratiska oppositionsråd Lennart Höckert.Foto: Tomas Nyberg

Vad lockar med en ny hamn, ny infart och en ny ringväg? Det som lockar är en utveckling av Trelleborg. Vi såg senast i rapport 30 december 2019 att var femte kommun krympte befolkningsmässigt under 2010-talet, detta trots att Sverige vuxit med nästan en miljon människor under 2010-talet. För att hantera en eventuell avfolkning i en kommun anger Josefina Syssner, kulturgeograf, att det finns två möjliga planer. Plan A att vända trenden, att skapa tillväxt och öka attraktiviteten eller plan B att anpassa verksamheten utifrån en krympande befolkning. Eftersom den stora anledningen till att befolkningen i kommuner som har en minskande trend är att skillnaden mellan födda och döda hamnar på minus, så borde en rimlig analys vara att inflyttning är svaret på att bibehålla och öka kommuninvånarantalet.

Vi vill därför se till så att Trelleborg blir den attraktiva kommunen som man väljer att flytta till.

Annons

”Det var inte vi. Det var de andra.” – Det är riktigt att vi tillsammans med kvartetten under förra mandatperioden var med om att jobba med planerna för att fortsätta bygga på ett attraktivt Trelleborg som utvecklas i en positiv riktning. Detaljerna i detta finns det däremot skilda meningar om. Socialdemokraterna i Trelleborg hade som ett exempel förslag på en annan dragning av den planerade ringlinjen i öster. Ett förslag som hade räddat stora delar av det som nu köps upp i form av hus längs den planerade sträckningen. Där hade vi sparat både pengar och tvångsinlösningar.

Sen får vi vara ärliga i debatten, det är inte så att vi sitter lugnt i båten och låter styret hålla i årorna. Det har dykt upp det ena hårresande beslutet efter det andra i kommunen det senaste året. De har samtliga det gemensamt att det är M/KD/SD som lagt dom och drivit igenom dom. Vi har under året protesterat, röstat mot, drivit egna förslag. Men verkligheten är den att kommunens medborgare har valt att låta M/KD/SD styra kommunen eller för att säga som Mikael Rubin (m), kommunstyrelsens ordförande, brukar säga ”Det är vi som har vunnit och vi bestämmer!”.

Vi har motsatt oss styrets långsiktiga ekonomiska strategi, vilket vi gjorde när den togs i fullmäktige och vi har inte heller valt att ha den som grund när vi la vår budget inför 2020. Vi anser precis som du att för att en kommun skall vara attraktiv behöver vi mer än hus och asfalt. Vi behöver verksamhet som vård, skola och omsorg för medborgarna i kommunen. Vi anser också att det behövs här och nu, vilket vi tar höjd för i vår lagda budget men som röstades ner av M/KD/SD.

Vi motsätter oss också den utförsäljningsstrategi som pågår inom Trelleborgs kommun idag. Vi har högljutt protesterat mot utförsäljningen av TrelleborgsHem, som på inget sätt skall tolkas som ett ekonomiskt beslut utan från styret en ideologisk fråga. Vi motsätter oss utförsäljningen av kommunala bolag då vi tror på vinsten av att ha verksamhet som är till gagn för medborgarna i kommunal regi. Vi delar därför din oro inför fortsatt planerade utförsäljningar i kommunen.

De besparingar som vi har sett inom vård, skola och omsorg under 2019 är inte ett resultat av vare sig Socialdemokratisk politik eller ens satsningar på sjöstad, hamninfart eller ringväg. Det är resultat av M/KD/SD politik med ett klart syfte att minska kommuninflytande och öka privat ägande och vinstintresse till kapitalinvesterare. Avtalet med Internationella Engelska skolan och Hemsö är bara ett i ledet av dessa satsningar. Bildningsnämnden har inte aviserat ett behov av en ny friskola i kommunen utan detta har initierats av styret i syfte att underminera den kommunala verksamheten.

”Klasskillnaderna ökar för varje beslut som tas.” – du har helt rätt och dom gör det på grund av M/KD/SD beslut i kommunen.

Det finns fortfarande orättvisor i Världen, Sverige och Trelleborg. Vi socialdemokrater fortsätter därför vårt arbete för alla människors rätt, för att skapa ett rättvist och solidariskt samhälle! Vi vill ha ett Trelleborg som genomsyras av rättvisa, jämställdhet, välfärd och trygghet. Detta ska vi kämpa för i alla lägen!

Välkommen att vara med oss i detta arbete!

Lennart Höckert (S), oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons