Annons
Insändare

”Låt Trelleborg växa som kommun”

Hur kommer det sig, att en liten grupp trelleborgare, där majoriteten bor i de östra stadsdelarna, är motståndare till allt som innebär förändringar inom Trelleborgs kommun?
Publicerad 18 september 2022
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att låta trafiken gå genom centrum innebär större utsläpp i de centrala delarna av Trelleborg, som med de sydvästliga vindarna, sprider sig mot öster.
Att låta trafiken gå genom centrum innebär större utsläpp i de centrala delarna av Trelleborg, som med de sydvästliga vindarna, sprider sig mot öster.Foto: Tomas Nyberg

Det senaste exemplet, är byggnation av en ringväg med anslutning till hamnen.

I dag sker genomfartstrafiken i de centrala delarna av Trelleborg, alltså även de som kör till och från sina bostäder i de östra stadsdelarna.

Annons

Detta innebär större utsläpp i de centrala delarna av Trelleborg, som naturligtvis med de sydvästliga vindarna, sprider sig mot öster.

Den ökade trafiktätheten, medför också större risk för olyckor, i centralorten.

Listan kan göras lång, på nackdelarna med att fortsätta med trafiken som den är av i dag.

”Listan kan göras lång, på nackdelarna med att fortsätta med trafiken som den är av i dag.”
Jerry Larsson

Därför har det föreslagits en ringväg, som ansluter till de östra delarna av hamnen.

Eftersom denna ringväg kommer att ha av- och påfarter till de västra stadsdelarna, centrala stadsdelarna, väg 108, de norra stadsdelarna, samt väg 9 och de östra stadsdelarna, så kommer detta att underlätta enormt mycket för såväl dem som skall färdas mellan hemmet och jobbet, oavsett var i Trelleborg man bor, samt underlätta för dem som bor i de centrala delarna av kommunen.

Trafikverket har sagt sitt, och så har även trelleborgarna gjort i en folkomröstning.

Jag har träffat några av er i Vårt Söderslätt, och jag vill vädja till er att göra avkall på er konservativa och negativa inställning till allt som krävs för att Trelleborg skall kunna växa som kommun, och ha möjlighet att ge den service som de boende inom kommunen behöver, för att kunna bo här.

Jerry Larsson

Annons
Annons
Annons
Annons