Annons
Insändare

Låt Trelleborg ta ansvar utifrån de förutsättningar vi har!

Att som kommun ta samhällsansvar – enligt Magnus Nordangård (den 3 april) är detta anledningen till att Trelleborg inte kan neka till att ta emot Kriminalvårdens största anstalt.
Publicerad 12 april 2021
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Jordbruksmarken glimmar kanske inte som guld men kanske borde vi betrakta marken som något oerhört värdefullt, något man inte fördärvar lättvindigt, menar skribenterna.
Jordbruksmarken glimmar kanske inte som guld men kanske borde vi betrakta marken som något oerhört värdefullt, något man inte fördärvar lättvindigt, menar skribenterna.Foto: Johan Nilsson/TT

Trelleborg, liksom alla kommuner, måste vara redo att ta sitt ansvar enligt Nordangård och blint tacka ja till Kriminalvårdens ”erbjudande”? Vi skulle vilja påstå att det är ett alldeles för enkelt sätt att se på vad ett samhälle är.

Vårt land består av 290 kommuner. Vårt land har inte 290 fängelseanstalter. Sveriges kommuner kompletterar varandra. Några kommuner har gruvindustrier som försörjer landet och världen med stål. Vissa kommuner har kärnkraftverk och andra har vattenkraft. Vissa kommuner är turistmagneter som lockar till sig människor från världens alla hörn. Andra kommuner har stora hamnar för transporter produkter som utgör grunden för global handel och tillväxt. Några kommuner är präglade av sin vackra natur. Ett par kommuner tar ansvar genom att upplåta plats för Kriminalvårdens anstalter.

Annons

Menar Nordangård att Trelleborg inte redan tar ett samhällsansvar? Hur ser han på att vi, en av fyra kommuner i Skåne, har en rättspsykiatrisk vårdinstans? Hur ser han på att Trelleborg har hyst några av Sveriges viktigaste industrier? Hur ser han på att vi har haft och fortfarande har en stor hamn, med dess för- och nackdelar för staden? På vilket sätt tar vi inte redan ett stort samhällsansvar för regionen och landet? Varje enskild kommun kan inte ta ansvar för alla behov som vårt land har och Trelleborg tar redan ansvar för några av dessa.

Redan 2007 kunde Statistiska Centralbyrån visa på att i södra Sverige hade cirka 3 400 hektar högklassig jordbruksmark exploaterats genom bebyggelse de föregående tio åren. Hur många hektar har försvunnit sedan dess? Hur många fler hektar ska försvinna innan vi som kommun, som region och land uppvärderar vad denna mark faktiskt betyder? Allt är inte guld som glimmar. Jordbruksmarken glimmar kanske inte som guld men kanske borde vi betrakta marken som något oerhört värdefullt, något man inte fördärvar lättvindigt.

I Trelleborg har vi inga gruvor, vi har ingen älvar att utnyttja för vattenkraft och inga fjäll att vandra i eller backar att anlägga skidanläggningar på men vår kommun har begåvats med något annat. Vi har Sveriges och Europas, enligt LRF, absolut bästa jordbruksmark. Om uppvärmningen av vår planet fortsätter kommer Europas jordar att bli allt torrare vilket i sig kan medföra att bördig åkermark blir allt mer sällsynt.

”Av landets 290 kommuner är det få som har möjlighet att ta ansvar för jordbruksmarken på samma sätt som Trelleborg kan göra.”
Fängelsefritt Trelleborg

Den som då påstår att samhällsansvar bäst tas igenom att bebygga och fördärva denna mark med ett fängelse ser på ansvarsfrågan något enögt. Sveriges lagstiftning genom miljöbalken uppmuntrar till att vi som land ska välja att bebygga jordbruksmark enbart om alternativ inte finns. I vissa lägen finns säkerligen inga alternativ och då måste vi som kommun, region och land acceptera att jordbruksmarken bebyggs. Vad gäller Kriminalvårdens nästa stora etablering finns dock alternativ. Fyra kommuner i Skåne utöver Trelleborg erbjuder plats för etableringen. Ett par av dem erbjuder mark som inte är högklassig jordbruksmark. En av dem har erbjudit sig att börja bygga redan under våren 2021.

Trelleborg smiter inte ifrån sitt samhällsansvar genom att tacka nej till fängelset, tvärtom skulle kommunen stå upp för det samhällsansvar som vi redan har. Av landets 290 kommuner är det få som har möjlighet att ta ansvar för jordbruksmarken på samma sätt som Trelleborg kan göra. Låt vår kommun ta ansvar för de tillgångar vi redan har, tillgångar som är viktiga för hela vårt land, som är av nationellt intresse. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något.

Johan Nordahl, Emelie Lindsjö, Mari Flink, Ingemar Clementson, Magnus Andersson, Stefan Lindgren, Therese Eklund och Cecilia Andersson för den ideella föreningen Fängelsefritt Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons