Annons
Insändare

Låt en ny infart gå ute i havet

Svar till LBP (den 3 september).
Publicerad 12 september 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Låt en ny infart bli ute i havet västra sidan som då flyttar avgaserna och skyddar väster för kommande vattenhöjningar, föreslår Ivar Ek.
Låt en ny infart bli ute i havet västra sidan som då flyttar avgaserna och skyddar väster för kommande vattenhöjningar, föreslår Ivar Ek.Foto: Tomas Nyberg

Jag kan förstå din frustration att inte bli av med hamntrafiken och att Ni i en nära framtid får översvämningsproblem på era fastigheter. Grundvattenhöjningar blir en följ av ändring av havets höjd och bebyggelse framför äldre bebyggelse.

Du har i skrivelsen angett frågeställningar:

Annons

Svar på nr 1: Bilarna kör inte igenom hela stadskärnan! Alternativ är att utnyttja ytterligare 400 meter sandstrand på öster för ringvägen. 400 meter sandstrand på öster ockuperades redan när den nya storhamnen byggdes. Bygga en ringväg runt staden för tung trafik och utnyttja fin åkermark. Bygga Ringvägen i villornas takhöjd som ger ljud och avgasproblem. Miljöproblem uppstår även från bilarnas extra körsträcka. En Ringväg till öster, innebär en ring där infartstrafiken till hamnen slutar mitt för stadens centrum. Trafiken ändras från industriområden på väster till åkermark och villabebyggelse på öster. I öster har husägare blivit av med ett antal villor och skall man följa lagar och förordningar bli det många fler om östlig infart genomförs.

Svar på nr 2: En del av svaret är i punkten ovan. Varför flytta avgaserna från väster där större delen av infarten består av industrimark? Östlig innebär att trafiken måste gå in i staden igen för att nå färjelägen. Nytt hamnområde skall även byggas på östra industriområdet om östlig infart genomförs. Området är lämpligt för bostadsbebyggelse.

Svar på nr 3: Malmö var ett dåligt argument. Malmö har ändrat om så att hamntrafik ej går genom bostadsbebyggelse. Äldre hamnområde har bebyggts med bostäder och kontor. Det har inte byggts någon hamnverksamhet mitt för staden. En yttre Ringväg har byggts för överfart till Danmark. Bil och tågtrafik har i görligaste mån lagts vid industriområde. Malmö har tänkt efter före. Tala om hälsa när det läggs en ny storhamn mitt för staden Trelleborg.

Svar på nr 4: Din inställning är att skicka avgaserna till öster så slipper väster dem. Om ringvägens infart till hamnen blir från öster så måste trafiken gå ända in mot stadens centrum för att nå färjorna. För övrigt inget helhetsbegrepp om infrastrukturen.

Var solidarisk och skicka inte över det dåliga till öster utan gör förbättringar i ditt eget område.

Förslag: Låt en ny infart bli ute i havet västra sidan som då flyttar avgaserna och skyddar väster för kommande vattenhöjningar.

Det kunde vara trevligt om du skrev under med ditt namn. Namnunderskrift gör att artiklar verkar lite mer trovärdiga.

Ivar Ek

Annons
Annons
Annons
Annons