Annons
Insändare

Kustvind har inga planer på luftledningar

I en insändare (den 22 april) kritiserar signaturen Söderslätt Svenska Kraftnäts planer på att bygga ut stamnätet till Trelleborg och sedan vidare österut.
Publicerad 26 april 2024
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kustvinds VD Magnus Jiborn svarar på en insändare om företagets planer.
Kustvinds VD Magnus Jiborn svarar på en insändare om företagets planer.Foto: Håkan Röjder/arkiv

Insändaren hävdar samtidigt att Kustvind, som planerar en vindkraftpark i havet cirka 8 – 15 kilometer utanför Sydkusten, vill ”bygga luftledningar ända ned till kustlinjen vid Smygehamn, utan någon som helst hänsyn till kulturmiljön i området”.

När det gäller den senare uppgiften kan jag lugna skribenten: några planer på att bygga luftledningar till Smygehamn finns inte.

Annons

Tvärtom: i det samråd som Kustvind just nu genomför gällande nätanslutning från Smygehamn till stationen i Östra Klagstorp finns endast nedgrävd markkabel med som alternativ. Detta just för att markförlagd kabel påverkar kulturmiljön i mindre grad.

Samrådsunderlaget finns att ladda ner på Kustvinds hemsida.

När det gäller Svenska Kraftnäts planer så får SVK själva svara för dessa, men jag kan konstatera att såväl ökad elproduktionskapacitet som ett utbyggt stamnät i södra Skåne är av mycket stor vikt för hela regionens framtida elförsörjning.

Skåne är i dag ett av de områden i Europa som har sämst egen produktionskapacitet i förhållande till elbehovet, vilket resulterar i höga elpriser för konsumenterna och hämmar näringslivet och den ekonomiska tillväxten i hela regionen.

”Skåne är i dag ett av de områden i Europa som har sämst egen produktionskapacitet i förhållande till elbehovet, vilket resulterar i höga elpriser för konsumenterna och hämmar näringslivet och den ekonomiska tillväxten i hela regionen.”
Magnus Jiborn, VD och delägare Kustvind

Det kraftslag som kan byggas ut i stor skala relativt snabbt till en rimlig kostnad i Skåne är i dagsläget havsbaserad vindkraft.

Av det skälet har både havsbaserad vindkraft och SVK:s så kallade ”Trelleborgspaket” för nätutbyggnad mycket hög prioritet i den färdplan för Skånes elförsörjning som Skånes Effektkommission tagit fram.

Med utbyggt stamnät och flera havsbaserade vindkraftparker i närområdet får Trelleborg i framtiden en mycket stark elförsörjning, vilket ger näringslivet i kommunen förutsättningar att växa och skapa jobb och välstånd.

Detta måste givetvis ske med stor hänsyn till kulturmiljön. Därför har Kustvind exempelvis valt markkabel i stället för luftledning, och välkomnar en diskussion med såväl politiker som kommuninvånare kring hur en vindkraftsetablering, med tillhörande nätanslutning, kan generera största möjliga nytta för alla som bor i området.

Magnus Jiborn, VD och delägare Kustvind

Annons
Annons
Annons
Annons