Annons
Insändare

Kuststad 2025 – fiktion eller verklighet?

Några reflektioner infinner sig, inte minst efter kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni i år, då avtalet med övriga partners i Ankarpartners antogs, uteslutande offentlighetsprincipen, det vill säga möjlighet till offentlig insyn och granskning av offentliga/kommunala åtgärder.
Publicerad 16 oktober 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Rune Roth skriver om planerna för Kuststad 2025.
Rune Roth skriver om planerna för Kuststad 2025.Foto: Lars Thulin

Frågor och kostnader är mångfaldiga, men det finns nog ingen trelleborgare som motsätter sig en klok och positiv utveckling av kommunen. Men styrs dessa, kanske något övermodiga planer av de hamnområden som tidigt utvecklats i Göteborg, Helsingborg och Malmö, eller av kompetenta lokalpolitiker, förvaltning eller inhyrda konsulter (ofta med andra intressen i bakgrunden)?

Enligt presenterad plan gäller att befolkningsutvecklingen ska gå från 46 649 invånare år 2022, till 47 558 år 2023, 50 685 år 2026, och så vidare för att kunna få underlag till lånefinansiering med stöd av det som man numera benämner skattekollektivet. Stämmer dessa siffror?

Annons

Det föreligger ett aktieägar- och samarbetsavtal mellan kommun, Skanska och Balder, partners i det som benämnes Ankarpartners. Detta ger vid handen att det aldrig förekommit någon förhandling eller tvekan om ägarfördelningen. Kommunen 50 procent, övriga vardera 25 procent. Kommunen tycks då vara helt ovetande om offentlighetsprincipen och försöker i ett senare skede att bättra sig genom en tilläggsskrivning. Det framstår också klart i detta avtal, att så kallad hembudsskyldighet gäller. Men, hur gick det egentligen till vid Balders avhopp och Obos inträde? Kan styret klargöra?

En, måste sägas ambitiös, affärsplan för Sjöstaden presenterar milstolpar:

• 2021 förvärvar kommunen hamnområdet från hamnbolaget (som man sedan 2005 äger till 100 procent!) för skattepengar i syfte att utveckla Sjöstaden, del av Kuststad 2025. Hela detta område har redan tidigare belastat kommunalskatten. I förläningar under många år från kommunen, ingår förutom mark, klenoder som Ångkvarnen, gamla posthuset, stationsbyggnaden, Tullverkets gamla fina hus. Samtliga sålda för att rädda hamnbolagets finanser. Dubbel bokföring? Nog blir det en aning snurrigt. Kan styret klargöra?

Vidare:

• 2023 anser man att detaljplan för östlig ringväg vinner laga kraft. Nä, tror jag inte.

• 2024 sker byggstart av denna ringväg. Nä, tror jag inte heller.

• 2025 flyttas alla nuvarande hamntrafik till nybyggda färjelägen. Tja, mirakel har förvisso hänt.

• 2026 är det byggstart för Sjöstaden.

• 2029 flyttar boende in.

• 2050 är Sjöstaden färdigbyggd.

Annons

Den som lever får se! Men helt oförståeligt att styret inte har reviderat sina planer men likväl står på med låneupphandling och går emot de myndighetsbeslut som gäller. Berörda myndigheter motsätter sig dessa planer, vilka totalt förrycker kommunens tidsplan. Helt omedvetna om byggbranschens kris kan man väl (trots kanske vissa begränsningar) heller inte vara? – Skattemedel bör hanteras med större respekt och kompetens, inte slösas på oskäliga arvoden. Det är inte ok, som styret sköter sitt självpåtagna ansvar.

Rune Roth, Beddingestrand 15 oktober 2023

Annons
Annons
Annons
Annons