Annons
Insändare

”Kommunstyrelsens ordförande är fortfarande felavlönad”

Förtroendet för kommunens politiska ledarskap är borta för alltid. Deras löneökningar tyder bara på ren girighet i en liten kommun som Trelleborg.
Publicerad 2 januari 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
PNär Ann Kajson Carlqvist tillträdde sin tjänst som kommunstyrelsens ordförande så talade hon om att hon skulle satsa på skola, vård och omsorg. Vi har fortfarande kvar en massa skolpaviljonger i Trelleborg, skriver Kommuninvånare Svärd.
PNär Ann Kajson Carlqvist tillträdde sin tjänst som kommunstyrelsens ordförande så talade hon om att hon skulle satsa på skola, vård och omsorg. Vi har fortfarande kvar en massa skolpaviljonger i Trelleborg, skriver Kommuninvånare Svärd.Foto: Mårten Svemark

På det senaste kommunfullmäktigemötet klubbades de nya arvodena igenom. Centerpartiet skall ha stort beröm för att man yrkade på avslag på beslutet och Vänsterpartiet som yrkade på återremittering. Att bara göra som Socialdemokraterna och Vårt Söderslätt gjorde genom att inte deltaga i beslutet duger inte.

Och när man chockhöjer arvodena så tar man från de fattiga (kommuninvånarna) och ger till de rika (politikerna). Detta är riktig högerpolitik precis som förr i tiden under Gösta Bohmans tid.

”Detta är riktig högerpolitik precis som förr i tiden under Gösta Bohmans tid.”
Kommuninvånare Svärd
Annons

När Ann Kajson Carlqvist tillträdde sin tjänst som kommunstyrelsens ordförande så talade hon om att hon skulle satsa på skola, vård och omsorg. Vi har fortfarande kvar en massa skolpaviljonger i Trelleborg. Stora barngrupper i förskolor, låg lärartäthet och liten resurstilldelning.

Trelleborgs styrande politiker påstår att det går bra för kommunen ekonomiskt. Det är inte samma sak som att verksamheter och medarbetare har det bra på sina arbetsplatser. Och för att säkra vettiga löner så är budgeten snävt satt utom för politikerna själva. I och med detta kommer man att tappa ännu mer kompetent och erfaren personal. Och servicen till kommunens invånare blir bara sämre.

Vad gäller lön och ansvar så är det kommundirektören som är kommunens ledande tjänsteperson. Kommundirektören har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till kommunstyrelsen och verkställa kommunstyrelsens beslut. Sedan är det kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet. Därför påstår jag att kommunstyrelsens ordförande fortfarande är felavlönad. Hennes lön är för högt satt.

Kommuninvånare Svärd

Annons
Annons
Annons
Annons