Annons
Insändare

Kommunpolitiker borde informera väljarna om sina kärnvärden

Politikerna borde ägna mer tid åt att berätta vad de vill åstadkomma i stället för att ägna sig åt inre stridigheter.
Publicerad 23 augusti 2018
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fria resor för kommuninvånare över 70 år är en av flera frågor som skribenten belyser.
Fria resor för kommuninvånare över 70 år är en av flera frågor som skribenten belyser.Foto: Mårten Svemark

Den 9 september är det val till riksdag, landsting och kommun. Då ska vi välja våra representanter i Trelleborgs kommun för de kommande fyra åren. Några funderingar inför valet.

Det är förvånansvärt att kommunens förtroendevalda inte tog tillfället i akt inför den 9 september och samtidigt genomförde en folkomröstning som ett led i beredningen av den pågående utredningen om den östra ringvägen. En sådan opinionsundersökning som endast är rådgivande – och inte tvingande – hade varit ett bra tillfälle att med olika frågeställningar höra medborgarnas syn på saken. Valnämnden i Trelleborgs kommun får enligt kommunallagen anlitas för ett sådant extra uppdrag.

Annons

Det är också anmärkningsvärt att medborgarnas demokratiska förslagsrätt togs bort under den gångna mandatperioden. Kommunen menade att det nuvarande systemet är tungrott, dyrt och ineffektivt och föreslog därför att förslagsställaren måste ha stöd av 50 kommuninnevånare. Detta för att förslaget överhuvudtaget skulle behandlas i den kommunala byråkratin.

Ganska rimlig nivå, mellan tummen och pekfingret, med 50 stödjare – tyckte ansvariga politiker. Hur man överhuvudtaget hade kommit fram till detta antal har aldrig motiverats. Precis som vanligt har politikerna och tjänstemännen slagit sina kloka huvuden ihop och konstruerat ett förslag som försvårar för boende och minskar arbetet i kommunen. Detta genom att man sätter käppar i hjulen för sina invånare. Det måste betyda att man inte är intresserade av vad deras viktigaste uppdragsgivare – kommuninvånarna – längre tycker i vissa frågor.

De seriösa politikerna och tjänstemännen  måste ha förstått att förslaget inte var realistiskt och genomförbart för medborgarna.

Än mer underligt är att Trelleborgs kommun inte belönar sina äldre medborgare, de över 70 år, med fria bussresor inom kommunens område. Det hade varit på sin plats att informera väljarna hur man kommer att driva frågan framåt efter valet.

Ängelholm, liksom de flesta kommuner i Skåne anser att det är väl använda pengar att återbetala en liten del av sin  budget till de allra äldsta. En fråga man fortfarande ställer sig är om Trelleborgs kommun verkligen har utrett frågan om vad en full pensionärsrabatt skulle belasta kommunens kostnadsbudget. Inte bara rena kostnadsaspekter utan även vad ett sådant taxesystem skulle innebära tillbaka för miljö, handel och äldres trivsel. För att nämna några ytterligare exempel har utöver merparten av Skånes kommuner Göteborg och Stockholm, fria resor eller reducerade lättnader till sina pensionärer.

Nej, istället får medborgarna i Trelleborg ta del av kommunfullmäktiges inre stridigheter, där problem med olika ledamöter tonar upp sig, både i bokform och på Allehandas debattsida. Vore det inte bättre att kommunfullmäktiges politiker informerar sina väljare vilka kärnvärden var och en står för, istället för att bekämpa varandras olika personliga egenskaper?

HB

Annons
Annons
Annons
Annons