Annons
Insändare

Kommunens revisorer behöver resurser

Processen för att ta fram års- och flerårsbudget närmar sig mer och mer, i vår kommun liksom i andra.
Publicerad 14 september 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Budgetarbetet närmar sig och Tommy Bengtsson funderar över den kommunala revisionen.
Budgetarbetet närmar sig och Tommy Bengtsson funderar över den kommunala revisionen.

Den kommunala revisionen är viktig ur ett samhällsperspektiv och har i vår kommun inte fått varken uppmärksamhet eller resurser i takt med att verksamheten och omsättning ökat i såväl kommunen som de kommunala bolagen.

Kostnaden för den kommunal revisionen i vår kommun utgör promille av vår kommuns omsättning. Det kan inte vara rätt att den kommunala revisionen inte får någon uppräkning för sina kostnader.

Annons

Vid den senaste budgetberedningen inför 2022 och i flerårsbudgeten så innebar det en minskning av antalet ledamöter samt nedskrivning av framlagd budget.

”Kostnaden för den kommunal revisionen i vår kommun utgör promille av vår kommuns omsättning.”
Tommy Bengtsson, Beddingestrand i september 2023

Det som är viktigt i dag och framöver är:

• Att fullmäktiges presidium ansvar för beredningen av budget till revisionen som omfattar nämnder, företag, bolag samt stiftelser och donationsfonder.

• Att fullmäktige därefter beslutar om budgeten för revisionen och kostnaden belastar respektive nämnd, bolag, donationer och stiftelser.

• Att budgetförslaget skall tas fram av kommunfullmäktiges presidium tillsammans med revisionen så att resurser och möjligheter finns för revisionen.

• Att den kommunala revisionen kan fullfölja sitt demokratiska uppdrag som de fått av kommunfullmäktige till gagn för oss alla som lever och bor i vår kommun.

Tommy Bengtsson, Beddingestrand i september 2023

Annons
Annons
Annons
Annons