Annons
Insändare

Inställningen till jordbruksmark oroar mig

Med anledning av diskussionerna om att detaljplanera kommunens jordbruksmark.
Publicerad 16 maj 2021
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att se byggande på jordbruksmark som att främja tillväxt och utveckling är som jag ser det fel, skriver Piraten.
Att se byggande på jordbruksmark som att främja tillväxt och utveckling är som jag ser det fel, skriver Piraten.Foto: Tomas Nyberg

Ett antal skribenter har på TA:s insändarsida yttrat sig kring etablering av ett fängelse i de östra delarna av Trelleborg. Flera har varit negativa bland annat med hänvisning till att man tar förstklassig jordbruksmark i anspråk för byggandet.

Själv ser jag inget negativt i sig i en etablering av ett fängelse. Men i ett längre perspektiv ansluter jag mig till dem som tycker att platsen är illa vald.

Annons

Ingen vet hur livsmedelsförsörjningen kommer att se ut framöver. Man kan ha åsikter kring riktigheten i larmet om framtida problem kopplade till klimatförändringar. Men att vara klok kan ibland innebära att man är försiktig. I spåret av pandemin, ser vi också hur skör vår samhällsbyggnad är.

Den yta jordbruksmark som tas i anspråk för byggandet av fängelset kommer inte att vara avgörande för vår framtida livsmedelsförsörjning. Men det är inställningen till hur man hanterar jordbruksmark i stort som oroar mig. Mikael Rubin tycker det är ok för att beslutet är taget för många år sedan.

Signaturen LBP säger i ett tidigare inlägg på den här sidan (den 3 april) att argument mot att bygga på jordbruksmark inte håller eftersom man kring Malmö, Hyllie, Tygelsjö bygger på jordbruksmark. Han nämner även byggande av motorvägar på jordbruksmark. Således, på grund av att man redan tagit väldigt mycket jordbruksmark i anspråk för byggande, är det ok att fortsätta? Inte så smart tänkt kanske.

(Den 6 maj) undrar Magnus Nordangård , på denna sidan, om betorna skall stoppa Trelleborgs tillväxt. Han verkar inte se något problem i att man ytterligare fortsätter detaljplanera jordbruksmarken i kommunen. Han tycks ogilla att man odlar väldigt mycket betor i kommunen, vilket då inte stämmer överens med vad han tycker är en levande landsbygd.

”Utveckling och framsteg blir det, då man lär sig av historien och inte upprepar misstag utan hittar nya infallsvinklar.”
Piraten

Han säger vidare att hälften av den svenska jordbruksproduktionen är olönsam och att bönderna får betalt för att inte odla. Jag har inte koll på hur lönsamheten för Sveriges jordbruk ser ut i detalj. Men, att det odlas mycket betor kring Trelleborg samt att man lägger mark i träda och får betalt för det, handlar om jordbrukspolitik och har inget att göra med hur vi klarar av framtida livsmedelsförsörjning.

Att se byggande på jordbruksmark som att främja tillväxt och utveckling är som jag ser det fel. Utveckling och framsteg blir det, då man lär sig av historien och inte upprepar misstag utan hittar nya infallsvinklar. Byggandet av nya bostäder i Trelleborg är positivt och välbehövligt och är naturligtvis en del av ett nytt Trelleborg och kan väl ses som en utveckling av staden. Synd bara att man helt missar möjligheten att på ett harmoniskt sätt integrera ny bebyggelse i den gamla.

Och ur ett vidare och längre perspektiv för Trelleborgs utveckling, kan man oroas över att Trelleborg, trots sin gynnsamma placering och väl utbyggda infrastruktur ut i övriga Europa med egen hamn och närhet till Öresundsbron, inte lyckas knyta några större företag till sig. Vi får hålla till godo med en statlig institution som annars brukar vara förbehållet som räddning åt glesbygdskommuner i Norrlands inland.

Piraten

Annons
Annons
Annons
Annons