Annons
Insändare

Insändare: Handlar det om resursbrist?

Fredagen den 5 mars välte en stor sopbil i Maglarpsrondellen där E6 kopplas samman med infarterna till Trelleborg.
Publicerad 13 mars 2021
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Olyckan i Maglarpsrondellen har väckt frågor hos skribenten.
Olyckan i Maglarpsrondellen har väckt frågor hos skribenten.Foto: Läsarbild

Jag var på väg hem från arbetet och helt ovetandes om stoppet längre fram hamnade jag i bilkön som då började vid Skegrie. Det tog över en timme att nå fram till rondellen som jag passerade vid 17-tiden. Jag blev då varse att lastbilen som vält blockerade endast en fjärdedel av rondellen, samt att all södergående trafik från E6 leddes om via Maglarps nya kyrkogård och sedan via den mycket smala vägen ned till kusten.

Väl medveten om att jag inte känner till hela händelseförloppet är det för mig ändå väldigt svårt att begripa varför berörd myndighet valde denna lösning och önskar att polisen eller Trafikverket svarar på denna fråga.

Annons

Enligt uppgift i Trelleborgs Allehanda välte lastbilen vid 13.30-tiden och jag menar att det borde ha funnits gott om tid att förbereda och genomföra en helt annan lösning i rondellen än att pressa södergående E6 genom nålsögat mellan Maglarps nya kyrkogård och kustvägen. Vid kustvägen/Kämpingevägen är det dessutom stoppmärke vilket gjorde att de timslånga bilköerna från E6 fick stå tillbaka för landsvägstrafiken mellan Trelleborg och Höllviken.

”Är det rimligt att tusentals pendlare och internationell godstrafik ska lamslås i rusningstrafiken för att man inte kan få undan en vält lastbil på 3,5 timmar?”
Fredrik Kalnerud

Det tog 1 timme och 40 minuter att ta sig mellan Skegrie och västra Trelleborg. Varför kunde man inte ha satt ut fler poliser i Maglarp och genomfört någon form av slussning för alla fordon som kan svänga skarpt vänster i rondellen och sedan låta bilarna köra de få metrarna medurs in på Hedvägen? Och varför satte man inte ut polismän i korset vid kustvägen med uppgift att släppa före de tusentals fordon som tvingades denna väg? Handlar det om en resursbrist hos polisen och Trafikverket?

Hamnen i Trelleborg är av nationellt riksintresse med betydelse för hela Skandinavien. Är det rimligt att tusentals pendlare och internationell godstrafik ska lamslås i rusningstrafiken för att man inte kan få undan en vält lastbil på 3,5 timmar? Ska samhället vara så sårbart? Jag hann tänka många gånger på alla de lastbilstrailers som måste ha missat sina färjeavgångar och alla vi bilister som också tvingades till olustig tomgångskörning under så lång tid. Jag önskar att ansvarig chef på polisen eller Trafikverket kan förklara för mig så att jag förstår den här händelsen bättre!

Fredrik Kalnerud, Trelleborg

Svar direkt: Vi passar den frågan vidare till polisen eftersom det är de som tar beslut kring omledningar i samband med olyckor. Trafikverket ansvarar för omledning bara i samband med planerade störningar.

Trafikverkets pressjour

Fotnot: Polisen har avböjt att svara.

Annons
Annons
Annons
Annons