Annons
Insändare

I Kristianstad kan fängelsebygget påbörjas redan i år

IL skriver (den 27 april) om fria brottslingar och att IL ”är mer rädd för att få ovälkommet besök i mitt hem och att de inte skulle bli straffade för detta” och att ”vi har inga platser att placera dem”.
Publicerad 15 maj 2021
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Om platsbristen är det starkaste argumentet borde kritik riktas mot Kriminalvården eftersom deras val av Trelleborg försenar lösningen på detta problem med flera år, skriver representanter för Fängelsefritt Trelleborg.
Om platsbristen är det starkaste argumentet borde kritik riktas mot Kriminalvården eftersom deras val av Trelleborg försenar lösningen på detta problem med flera år, skriver representanter för Fängelsefritt Trelleborg.Foto: Tor Erik Schrøder

Vi i Fängelsefritt Trelleborg vill ta tillfället i akt och instämma i detta. Självklart ska människor i vårt land som döms till fängelsestraff sitta bakom lås och bom – och så snart som möjligt!

I debatten om förslaget att etablera Sveriges största fängelse i vår kommun hörs återkommande argumentet om att det råder platsbrist på svenska fängelser. Om platsbristen är det starkaste argumentet borde kritik riktas mot Kriminalvården eftersom deras val av Trelleborg försenar lösningen på detta problem med flera år. Kristianstad kommun erbjuder sig att bygga jättefängelset och de låter meddela att de kan börja byggprocessen redan till midsommar i år.

Annons

I Kristianstad finns en färdig detaljplan som inte ska överprövas i mark- och miljödomstolen. I Kristianstad behövs ingen arkeologisk utgrävning. I Trelleborg finns ingen färdig detaljplan. Om den blir klubbad i kommunfullmäktige kommer den sannolikt att överklagas. Om nu platsbristen är så viktig att lösa, varför inte färdigställa fängelset flera år i förväg i Kristianstad än att vänta på ett bygge i vår kommun som i slutändan kanske inte blir av.

”Om nu platsbristen är så viktig att lösa, varför inte färdigställa fängelset flera år i förväg i Kristianstad än att vänta på ett bygge i vår kommun som i slutändan kanske inte blir av.”
Fängelsefritt Trelleborg

IL målar dessutom upp bilden av att vi har att välja mellan jättefängelset eller en smutsig industri. Det finns ett tredje alternativ – låt åkermarken fortsätta vara åkermark! Miljöbalken syftar till att skydda jordbruksmark om det finns alternativ att bygga på. I ett regionalt perspektiv finns det flera andra lösningar där allt det som IL lyfter fram blir tillgodosett. Människor som döms till fängelsestraff får avtjäna dessa och problemet med platsbrist i svenska fängelser avhjälps flera år i förväg. Det blir inte färre människor i fängelser för att det byggs någon annanstans, tvärtom kommer fler i fängelse snabbare om det byggs i exempelvis Kristianstad.

Eftersom Kristianstad kommun samtidigt erbjuder mark för fängelsebygget som är "icke brukbar" kan två samhällsviktiga funktioner tillgodoses samtidigt i stället för att ställas mot varandra. Skydda jordbruksmarken och fängsla dömda brottslingar i ett nybyggt fängelse i Kristianstad flera år tidigare än vad Trelleborg kan erbjuda.

Johan Nordahl, Emelie Lindsjö, Mari Flink, Ingemar Clementson, Magnus Andersson, Stefan Lindgren, Therese Eklund och Cecilia Andersson, för den ideella föreningen Fängelsefritt Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons