Insändare

Hur tänker ni där?

Insändare Artikeln publicerades
Skribenten menar att det planerade äldreboendet i Anderslöv bör ligga i bottenplanet.
Foto: Tomas Nyberg
Skribenten menar att det planerade äldreboendet i Anderslöv bör ligga i bottenplanet.

Det ska byggas ett nytt äldreboende i Anderslöv i Thysells gamla lokaler. Då väljer ni att lägga det på våning 2. Det är dementa som ska bo där. Har ni inte lärt er att det är viktigt att de dementa har tillgång att kunna gå ut? Många med demens har en inre oro och är vandrare, som behöver kunna komma ut och gå.

Har jobbat inom äldrevården med dementa i många år och har mycket erfarenhet, men ni sitter och bestämmer över något ni inte har ett hum om hur de har det.

Ni vet att personalen inte har tiden till att hissa ner de äldre för att få komma ut. Och vem vill stå i en hiss med en aggressiv dement person? Så snälla tänk om och gör rätt.

När ni nu har chansen att göra något nytt attraktiv för de äldre i Anderslöv, så låt dem få tillgång till att kunna gå ut genom dörren utan att behöva hissas ut av en vårdare eller att inte komma ut alls för att tiden inte räcker till. Vårdpersonalen går redan på knäna. Många som arbetar inom äldrevården är sjukskrivna på grund av stressig arbetsmiljö.

Själva blir ni också äldre, då vill ni väl ha friheten att kunna komma ut i friska luften när ni vill och inte bli sittande inne med oro som leder till aggressivitet?

Målet måste vara att få gladare boende och minska behovet av orosdämpande mediciner.

Ni vill lägga vårdcentral och barnomsorg på första våningen, de kan klara att åka hiss och tillbringar inte dygnets alla timmar inomhus.

Så snälla tänk om och gör rätt. Gör det drägligt för våra äldre på ”himmet”. Låt dem känna sig självständiga och låt dem kunna gå ut själva.

Ledsen orolig undersköterska