Annons
Insändare

Hur stora volymer kan vi hantera i Trelleborg?

Efter att ha läst Jörgen Nilsson, VD Trelleborgs hamns svar på en insändare (den 1 september) så kan man fundera på följande:
Publicerad 10 september 2022
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten har funderingar kring de nya färjelägena i Trelleborgs hamn.
Skribenten har funderingar kring de nya färjelägena i Trelleborgs hamn.Foto: Tomas Nyberg

Jag passerar hamnen dagligen och följer även i TA vad som händer och såvitt jag förstått så har hamnen invigt alla nya färjelägen och jag kan se när jag passerar att alla färjelägen både nybyggda och gamla används dagligen. Man kan fråga sig hur hamnen ska klara av 40 procents ökning i enbart de nya färjelägena när man inte klarar dagens volym i dessa lägen utan behöver även de gamla lägena?

När hamnen fick tillståndet för utbyggnaden/flytten så går det att läsa i Miljödomstolens beslut 2010-04-26 (grundtillstånd) som finns på hamnens hemsida under villkor 12 att ”senast vid de tidpunkter då vart och ett av färjelägena 10, 11,12 och 13 respektive det ombyggda och utflyttade färjeläge 7 tas i kommersiell drift, ska för varje nytt färjeläge som på detta sätt tas i drift ett färjeläge beläget i den inre hamnbassäng närmast Trelleborgs centrum tas ur drift för reguljär färjetrafik. Samtliga inre färjelägen som för närvarande är i drift (2E, 2W, 3, 4 och 5) ska permanent ha tagits ur drift för färjetrafik senast då färjelägena 10, 11, 12 och 13 samt det ombyggda och utflyttade färjeläge 7 tagits i drift”.

Annons

Gäller inte detta längre? Har nytt tillstånd sökts och beviljats? Om inte så följer man från hamnens sida inte miljödomstolens beslut, vilket om så är fallet är ett avtalsbrott gentemot länsstyrelsen.

Att de gamla lägena fortfarande används är ju dessutom ett hinder för Sjöstaden. Hur ska vi kunna få en Sjöstad om hamnen inte klarar av dagens trafik utan att använda även de gamla färjelägena?

Undrande Trelleborgare

Svar direkt: Miljödom 867-08 är sedan den 9 januari 2020 förlängd till och med den 20 maj 2028. Detta innebär att Trelleborgs Hamn AB har på sig till nämnda datum att färdigställa miljödomen.

Huvuddelen av de nya färjelägena är ännu inte tagna i kommersiell drift utan är fortfarande i olika testfaser. De färjelägen som redan är stängda i inre hamnen är FL 2 ost och FL 6. I stora drag saknas alla faciliteter för Unity Lines fartyg i nya hamnen (sidoramper, quarterramper etc). För TT-Lines del saknas faciliteter i form av sidoramper i färjeläge 11, 12 och 13. I färjeläge 7 pågår för närvarande ombyggnation. Dessa investeringar är tänkta att utföras inom ramen för miljödomen innan den 20 maj 2028.

Med andra ord, så länge anpassningarna för dessa fartyg inte är färdigställda går det inte att lämna den inre hamnen.

Skribenten undrar också hur vi ska klara en ökning med 40 procent (antal lastbilar och trailers) fram till 2030. Hamnen investerar och bygger ut mot sydost just för att kunna ta emot större, effektivare och modernare fartyg och med 50 hektar nytt land kommer vi kunna hantera ökade godsvolymer och passagerartrafik i framtiden. Vi kommer ha lika många färjelägen, det vill säga åtta stycken, när vi tar den nya hamnen i bruk. Skillnaden är att vi då har några nya större fartyg med högre kapacitet och större yta och uppställningsplatser som ger bättre internlogistik och effektivare lastning och lossning.

Vidare frågar ”Undrande Trelleborgare” hur man ska kunna få en Sjöstad om hamnen inte klarar av dagens trafik utan att använda även de gamla färjelägena? Trelleborgs Hamn har för avsikt att följa gällande miljödom och därmed lämna den gamla delen av hamnen där Sjöstaden ska byggas.

Om det däremot inte skulle bli en östlig hamninfart, kommer vi inte kunna lämna bort mark utan behöver behålla stora befintliga delar av den gamla hamnen. Redan i dag använder vi 100 000-110 000 kvm yta för uppställningsplatser innan man kommer in i hamnen.

Jörgen Nilsson, VD Trelleborgs Hamn AB

Annons
Annons
Annons
Annons