Annons
Insändare

Hur ser KD i Trelleborg på kvinnors rätt att välja abort?

Som borgerligt sinnad väljare som värnar individens rätt att välja önskar jag att få ett förtydligande från Kristdemokraterna i Trelleborg: hur ser ni på kvinnors rätt att välja abort?
Publicerad 10 juli 2022
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ska skolkuratorer prata med unga tjejer som söker deras stöd om det moraliskt olämpliga att göra abort?, undrar skribenten i en fråga direkt ställd till KD i Trelleborg.Foto: Gorm, Kallestad

Högsta domstolens i USA har skrotat den tidigare tolkningen av grundlagen som medgav alla amerikanska kvinnors rätt att göra abort. Detta tvingade KD i Sverige att uttala sig. Och även om KD kan visa upp att de som parti inte har motionerat i riksdagen om förändringar i abortlagstiftningen så återfinns många problematiska uttalanden och formuleringar, särskilt i deras medicinetiska program.

KD skriver att Sverige borde grundlagsfästa rätten till liv. Detta är kanske enkelt att hålla med om men det beror helt och hållet på vad man menar med ”liv”. Räknas livet från tillblivelsen, alltså från befruktningen, så har den lilla cellklumpen i livmodern enligt KD:s grundlag samma skydd som en levande människa.

Annons

KD skriver ”en abort innebär att ett livs släcks” och att ”målet ska vara ett samhälle där aborter inte efterfrågas”. Hur vill Kristdemokraterna i Trelleborg lyckas med detta? Ska skolkuratorer prata med unga tjejer som söker deras stöd om det moraliskt olämpliga att göra abort?

KD föreslår ”att den som söker abort vid första besöket obligatoriskt ska få skriftlig information om aborten och det stöd som samhället erbjuder om man ändrar sig och vill fullfölja graviditeten.” KD anser också ”att informationen och stödsamtalen bör få en mycket tydligare inriktning än i dag. Den bör varsamt men tydligt lyfta fram det etiska dilemmat och tala om vilka grundvärderingar samhället står för när det gäller människovärdet.”

Om Kristdemokraternas värderingar och beslut hade fått styra den svenska vården ser jag framför mig följande dialog mellan en kvinna som önskar att göra abort och den sjuksköterska som tar emot henne:

Kvinnan: ”Jag har bestämt mig för att göra abort.”

Sjuksköterskan: ”Enligt svensk lag har du rätt till detta, men jag vill ändå upplysa dig om (med mycket varsamt tonläge och värme i rösten) att om du väljer att göra abort så släcker du också ett liv, och enligt svenska grundlag är rätten till liv central, du begår alltså inget brott för vi står bakom den svenska abortlagstiftningen men om du känner efter riktigt mycket får du inte lite dåligt samvete över att du släcker ett liv? Känns det inte lite oetiskt och omoraliskt? Här får du en broschyr om adoption du kan läsa hemma i kväll?”

Givetvis kommer Trelleborgs Kristdemokrater nu att svara att de står bakom svensk abortlagstiftning. Men det är inte min fråga. Jag skulle vilja höra hur ni resonerar om abort utifrån ovanstående citat från era egna program och texter?

Förälder som bevakar min dotters rättighet till sin egen kropp

Annons
Annons
Annons
Annons