Annons
Insändare

Hur kommer kommunalskatten att påverkas?

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni i år antogs enligt §158 planprogram för projektet Sjöstaden Trelleborg.
Publicerad 24 augusti 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Uppskattat ekonomiskt resultat för kommunen pekar på minus 60 mkr, hur kommer detta att påverka kommunalskatten för 2024, som ska beslutas före november månads utgång? undrar skribenten.
Uppskattat ekonomiskt resultat för kommunen pekar på minus 60 mkr, hur kommer detta att påverka kommunalskatten för 2024, som ska beslutas före november månads utgång? undrar skribenten.Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT, Annika Andersson/TT

Vid nämnda sammanträde beslutades även om kommunens avtal med Ankarpartners, Skanska och Obos, §157. Det ingångna avtalet innehåller en klausul om att hamnen ej ska flytta ut från berörda aktuella byggområden förrän en östlig hamninfart samt östlig och västlig ringväg färdigställts. Därefter ska hamnen avflytta inom sex månader.

Detta framgår av e-postväxling mellan tillväxtchef Mårten Olsson och hamndirektör Jörgen Nilsson, 2022-09-30 och 2022-10-11, enligt offentliga handlingar översända av tillförordnad kommundirektör Mats Linderholm 2023-07-28.

Annons

Kommunen har alltså rådighet över tidplanen för projektet men just nu råder i det närmsta byggstopp för alla större projekt, trots stor bostadsbrist. Men kommunen arbetar oförtrutet på med sina vägplaner. Trots klagande boende samt att såväl Trafikverket som länsstyrelse ej är med på noterna. Oppositionspartier är emot.

Mark- och miljödomstolen har därtill underkänt detaljplanen för östlig ringväg. Detta upplever inte Ann Kajson Carlqvist (M) som något större problem, 'vägbulor' förklarar hon inför omtag med denna detaljplan. Optimistiskt menar hon, att denna föreligger klar 2024, senast 2025. Varpå följer överklaganden, så mer realistiskt är nog 2026/2027 – lagom till invigningen av Fehmarn-Belttunneln kanske.

Enligt avsiktsförklaring med Trafikverket 2020, förbinder sig kommunen att skyndsamt utreda förslag till förbättring av nuvarande västlig infart, med stöd av Trafikverket, samt att anpassa all trafik inom hamnområdet till denna infartsväg. Så har ej skett och denna infart är försummad i underhåll och utveckling. Och de nuvarande färjelägen med sina utsläpp kommer av allt att döma bestå under överskådlig tid.

”Av ovanstående kan man lätt få intrycket av att projektet stoppats i malpåse.”
Rune Roth, Beddingestrand

Av ovanstående kan man lätt få intrycket av att projektet stoppats i malpåse. Man kan också undra hur kommunalskatten då berörs. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-02-24, §59, antogs 'Finansiella strategier för framtida investeringar'. Denna förutsätter bland annat en stor inflyttning till kommunen.

Man förutsätter en ökning från dagens cirka 46 000 invånare till cirka 62 000 år 2044, det vill säga en snittökning med runt 800 per år. Detta utgör underlag för att skatteintäkter ska täcka alla planerade investeringar. Beräkningarna har framtagits av konsulten PWC baserat på kommunens underlag. Konsulten flaggar för att om något fallerar i beslutade antaganden, skulle kommunalskatten löpande kanske behöva öka till 29,17 kronor.

Vilka är styrets prognoser idag?

Uppskattat ekonomiskt resultat för kommunen pekar på minus 60 mkr, hur kommer detta att påverka kommunalskatten för 2024, som ska beslutas före november månads utgång?

Nog har kommunens skattebetalare anledning att känna oro inför framtiden.

Rune Roth, Beddingestrand

Annons
Annons
Annons
Annons