Annons
Insändare

Hur farlig är hamntrafiken?

Efter att under cirka 13 år har arbetat för en östlig hamninfart, har hamnen nu kommit på att de ska använda förslaget på östlig hamninfart som en evakueringsväg!
Publicerad 26 september 2021
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten har reagerat på förslaget om en östlig evakueringsväg.
Skribenten har reagerat på förslaget om en östlig evakueringsväg.Foto: Tomas Nyberg

Underligt att man inte framfört idén tidigare, troligen har den då ansetts för dyr, eller för onödig, eller för uppenbart tramsig! Hamnstyrelsen är beredda att lägga ner många miljoner kronor på en evakueringsväg när det i dag redan finns två vägar att ta sig ut ifrån hamnområdet vid katastrofläge.

Plötsligt anser man att den östra evakueringsvägen längs med Östra Förstadsgatan inte kan användas. Hur ofta har evakueringsvägarna använts fram till i dag? Ser hamnstyrelsen framför sig en betydligt ökad risk för olyckor i hamnen med en ofta förekommande användning av evakuering ifrån hamnområdet?

Annons

Hur farlig är då hamntrafiken då för trelleborgarna? 
En utredning togs fram i våras med en del rent löjliga argument till varför inte Östra Förstadsgatan kan användas som evakueringsväg. Till exempel: Problem med att evakueringen påverkar övrig trafik på Östra Förstadsgatan. För de boende där är detta en västanfläkt jämfört med att ha en östlig hamninfart! Eller att farligt gods leds igenom bostadsområde. Det gör det i vilket fall som helst! Östra Förstadsgatan har plötsligt blivit för trång och där finns även parkerade bilar! Och två vänstersvängar! Oj, så besvärligt!

”För de boende där är detta en västanfläkt jämfört med att ha en östlig hamninfart!”
Bjaerne Persson

Jag är övertygad om att när det händer en katastrofal olycka i hamnen kommer polisen att styra upp evakueringen! Man kan även notera att det inte finns något förslag på att dela upp trafiken så att mindre fordon kan köra västerut under järnvägen, men det skulle kanske störa utredningens argumentering.

Dessa miljoner borde i stället komma trelleborgarna till del. Hamnen skryter med att den går med vinst varje år, men inga pengar betalas ut till trelleborgarna. Enligt uppgift har hamnen kommit överens med kommunen om att hamnen inte ska behöva betala ut något till kommunen före 2030. Hamnstyrelsen gör sig bara löjliga då de för fram förslaget med att bygga en evakueringsväg för flera miljoner kronor. Eller vet de något som trelleborgarna inte vet när det gäller katastrofer i hamnen?

Bjaerne Persson

Annons
Annons
Annons
Annons