Annons
Insändare

Hjälp, vår demokrati är hotad i Trelleborg

Vår demokrati bygger på flera grundstenar som har börjat rämna. Ilskan i Trelleborg växer.
Publicerad 6 juni 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Stormöte om politikers arvode i Kulturhuset. Jessica Gren står längst framme.Foto: Tomas Nyberg

Även Advokatsamfundet är oroliga, vilket framgår av deras skrift ”Slå vakt om rättsstaten” publicerad 2022. Regeringen vill också stärka vår demokrati, Dir 2020:11. Samtidigt gör domarna ett upprop för att säkerställa rättssäkerheten, enligt en artikel i Aftonbladet.

Låt oss ta upp tre grundlagsskyddade rättigheter, RF 2 kap. 1 §.

Annons

• Fri åsiktsbildning (informationsfrihet)

• Yttrandefrihet

• Demonstrationsfrihet

Vi måste utöva våra demokratiska rättigheter, annars finns risken att vi får folkvalda som i första hand tänker på sitt eget bästa och mindre på det som gynnar den stora massan.

I Trelleborg ville till exempel den knappa politiska majoriteten att arvodet till kommunstyrelsen ordförande skulle vara 125 000 kronor i månaden från och med år 2024. Kommunalråden ska vara fyra.

Här råder tystnadskultur. Anställa övervakas och uppmanas att vara tysta. Opposition hindras från att få insyn. Samtalstonen i fullmäktige är hätsk. Möten blir långa och dyra.

Fri åsiktsbildning (informationsfrihet) innebär att kunna få information så man kan ha en åsikt.

Får vi inte ta del av fakta så blir det svårt för oss att bilda sig en uppfattning vad som är rätt eller lämpligt. Vi bör kunna hämta information utan krångel.

Våra funderingar fick oss att göra en rikstäckande undersökning gällande arvoden i landets alla 290 kommuner. Vi fick med väldigt stor möda fram följande, det vill säga vad kommunstyrelsen ordförande har i arvode kronor per månad.

• I Stockholm, med nästan 1 miljon innvånare, fann vi naturligtvis det högsta arvodet: 143 550 kronor i månaden.

Annons

• I en till ytan stor kommun som Pajala, med blott runt 6 000 innevånare, fann vi det lägsta arvodet: 38 636 kronor i månaden.

• Generellt i hela riket låg medelvärdet på 70.967 kronor i månaden.

Med dessa siffror i handen undrade vi varför kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg ville ha hela 125 000 kronor i månaden.. Varför ska en hjärtkirurg tjäna mindre än ett kommunalråd?

I lilla Vimmerby, med 15 578 innevånare, sänkte man arvoden med 5 procent enligt uppgift hämtat ur tidningen Dagens Samhälle. All heder åt dessa beslutsfattare.

Yttrandefrihet innebär att få säga vad man faktiskt tycker.

När vi till slut fick kan lägga fakta på bordet så har vi rätt att framföra våra åsikter eller föra vår talan, som det heter vid en rättegång.

I logikens namn får måste vi sålunda acceptera att det finns folkvalda politiker som inte gillar oss och påstår att vi är ”gatans parlament”. Men vi i vår tur ogillar deras argument eftersom de är i strid med grundlagen.

Demonstrationsfrihet – att i grupp förklara vad vi ogillar.

Vi i Trelleborg har sedan årsskiftet demonstrerat och med tillstånd. Vi har dock inte stört ordningen eller hotat någon. Vi kan därför inte förstå varför det finns tre inhyrda väktare på plats när kommunfullmäktige ska ha sammanträde och som bara står och öppnar dörren åt våra folkvalda.

Tror politikerna att vi 50+ är våldsamma och ett hot mot den parlamentariska ordningen?

Annons

Vi står där för att med själ och hjärta försvara vår demokrati.

Fler i Sveriges bör göra som vi, för det kan leda till resultat, det finns det papper på.

Anders Granlund och Jessica Gren

Annons
Annons
Annons
Annons