Annons
Insändare

Helt oacceptabelt

I flera artiklar har det skrivits att man inte skall "röra" idyllen ute på östra delarna i Trelleborg. Jag vill här och nu ta upp när "vår" idyll försvann ute på väster. I mitten på 1970-talet började man planera för en ny infart söder om Stavstensvägen. Den vägen var klar den 30 maj 1978.
Publicerad 3 september 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Den 30 maj 1978 försvann idyllen på väster, menar signaturen LBP.
Den 30 maj 1978 försvann idyllen på väster, menar signaturen LBP.Foto: Tomas Nyberg

I och med detta försvann alla strandtomterna ifrån Albäck till västra delarna av centrum.

I dag består vår "idyll" av att varje år kör drygt 700 000 lastbilar samt cirka 250 000 personbilar till och från färjorna. Till detta skall då läggas all lokaltrafik. Dessutom så har vi Hedvägens förlängning (från Maglarp) in mot stan. Sen motorvägen stod klar den 23 november 2011 har trafiken på Hedvägen ökat oerhört mycket.

Annons

All denna trafik som då påverkar västra och stora delar av Trelleborgs innerstad är inget som invånarna på öster bryr sig om, eller hur? För så länge alla lastbilar och personbilar kör på väster så påverkar detta inte östers "idyll". Jag och förmodligen många med mig vill ha ett svar på följande frågeställning:

1. Varför är det så "jättebra" med den västliga infarten? När 700 000 lastbilar samt 250 000 bilar kör rakt igenom Trelleborgs stadskärna?

2. Varför är det då samtidigt så "jättedåligt" att låta dessa 700 000 lastbilar samt cirka 250 000 bilar köra ner på östliga nerfarten till färjorna? Varför är inte avgaserna från alla dessa fordon skadliga när de kör in från väster? Detta vill vi ha svar på.

3. Vi vill inte läsa argument som att ringvägen är 3 km längre (Malmö har två ringvägar på totalt 35 km). Dessa båda ringvägar byggdes enbart för att trafiken till färjorna skulle försvinna från mer centrala delar av Malmö. Dessutom ligger vår ringväg norr om tättbebyggt område. Med syd- sydvästliga vindar som vi i Trelleborg har 75-80 procent av årets alla dagar. Då blåser avgaserna upp i landet och påverkar trelleborgarnas hälsa i mycket mindre omfattning.

4. Att vägen som är cirka 12 meter bred skall byggas på jordbruksmark. Den ytan som vägen tar får man tillbaka flera gånger om, när Sjöstaden byggs. Om ifall inte Sjöstaden blir verklighet måste Trelleborg utvecklas norrut och då kommer mycket större arealer av just denna jordbruksmark att användas. SÖS och andra som vill att man "förbättrar" den västliga infarten med en 57 meter bred boulevard där lastbilar och personbilar skall köra, den kan även byggas ner i ett "tråg" eller i en tunnel enligt SÖS. Avgaserna försvinner inte bara för att man bygger ner trafiken, den kommer fortfarande att ventileras rakt upp mot de centrala delarna av Trelleborg. Förslaget från SÖS sida är också följande, för att vi andra skall få tillgång till hamnen och havet, skall vi erbjudas gångbroar över vår "idyll", den så kallade lastbilsboulevarden (det tackar vi särskilt för!).

Det är inte på något sätt acceptabelt att vi på väster och centralorten (med 29 000 invånare) i Trelleborg, skall tvingas andas in alla dessa avgaser under årets alla dagar för att bevara en "idyll" på östra delen av Trelleborg. Det måste givetvis varje människa med sund förnuft begripa.

LBP

Annons
Annons
Annons
Annons