Annons
Insändare

”Hamntrafiken går inte genom staden”

Insändarsidan i Trelleborgs Allehanda borde förnyas så den blev mer saklig och personerna som skriver måste ha sitt namn som underskrift.
Publicerad 10 oktober 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Man kan möjligen säga att fordonen till hamnen går söder om staden men ej genom centrala staden, menar Ivar Ek.
Man kan möjligen säga att fordonen till hamnen går söder om staden men ej genom centrala staden, menar Ivar Ek.Foto: Tomas Nyberg

Bokstavsbeteckningar som LBP borde förbjudas då dessa inte svarar med sitt namn för innehållet mot läsarna.

Jag har länge läst signaturen LBP och undvikit att kommentera skribentens innehåll då det känts fel att hålla på med icke sakliga skriverier. Men då han inte blivit stoppad av tidningen med sina styrda skriverier så måste jag nu påpeka vilka felaktigheter hans sista inlägg har.

Annons

Det gäller insändaren (den 7 oktober). Att vilseleda innevånarna medvetet borde vara brottsligt. Hans bakgrund och vad han har som drivkraft påverka, med felaktiga uppgifter, ställningstagandet för en östlig infart till hamnen som en ringväg.

Han spinner på med samma vilseledande argument som kommunen att 1 270 000 fordon går rakt igenom centrala delar av staden. Man kan möjligen säga att dessa fordon går söder om staden men ej genom centrala staden.

När han förklarar att hamnen flyttar öster ut så betingar det flera fel. Det byggdes en ny hamn och den flyttades inte. Nya hamnen placerades öster- och söderut. Den flyttades inte österut för att det skulle bli en ringväg. Det byggdes en ny hamn för att växa i storlek och frigöra ytor för bebyggelse av bostäder.

Här skrivs: För den största delen av vår stad har det stor betydelse var infarten är. Om man leder all genomfartstrafik runt staden får man givetvis mindre trängsel i stadskärnan och kan planera för trivsamma miljöer i de centrala delarna mot Sjöstaden. Här svänger LBP sig med var infarten är, genomfartstrafik, mindre trängsel i stadskärnan och trivsamma miljöer. Kort sagt behövs endast en förbifart norr om staden och inte en ringväg.

LBP jämför förbifart Stockholm med ringväg runt Trelleborg. Det är som att jämföra äpplen med päron. Vi önskar väl också en förbifart kring Trelleborg men inte en ringväg.

Han skriver om länsstyrelsen och där vi tvingas andas in avgaser. Här blandas även in politiker och då måste jag säga att de hade en väldigt dålig dag då de bestämde att den nya hamnen skulle byggas mitt för staden. Detta dåliga beslut att placera nya hamnen mitt för staden och med inriktningen att öka dess kapacitet medförde de miljöproblem som uppkommit för dagens innevånare. Politikerna tänkte inte på innevånarna som de skall representera. När de gör på detta sätt får de stå ut med kritik från innevånarna.

”Vi önskar väl också en förbifart kring Trelleborg men inte en ringväg.”
Ivar Ek

Det behövs ingen ny sträckning av nuvarande infart. Norr om den gamla hamnens långa nordvästliga hamnsträckning kan man baka in en infart i en grön lunga långt från bebyggelse. Då blir det ett avstånd till nuvarande bebyggelse och även då tänkt bebyggelse på södra sidan av den gamla hamnens långa nordvästliga hamnsträckning. Här får man nöja sig med denna lite mindre bebyggelse. Innevånarna önskar nog ha kvar Trelleborg som den lilla genuina staden med lite gröna lungor. Om inte den nya storhamnen klarar av uppställningsplatserna så får man utnyttja mitten av den gröna lungan. Man kan säga som i ordspråket: som man bäddar får man ligga.

Hoppas att LBP genom denna skrivelse, och även tidningen, inser att en vilseledande information inte kan fortgå hur länge som helst och att det ändras för insändare i tidningen så att skrivarens namn måste framgå, för att få en bättre saklighet.

Slöseriet med pengar i kommunen, där de redan investerar i ringväg, och deras dåliga idéer bör stoppas.

Ivar Ek

Annons

Svar direkt: I Trelleborgs Allehandas insändarspalter har man mycket riktigt rätt att vara anonym gentemot läsekretsen. Däremot kräver vi på tidningen namn på den som skickar sin insändare till oss. Anledningen är att vi vill ha en så öppen debatt och bred åsiktsflora som möjligt. Det ska gå att framföra negativ eller positiv kritik utan att behöva skylta med sitt namn. Det går hand i hand med den meddelarfrihet vi har i Sverige där den som skriver insändare eller lämnar tips är utan straffansvar för de uppgifter du lämnar. Det straffansvaret ligger på mig som ansvarig utgivare. Meddelarfriheten innebär att vi på tidningen som vet vem som lämnat tips eller skrivit en insändare och som vill vara anonym inte får avslöja det. Statliga myndigheter och kommunala verksamheter får inte heller försöka ta ta reda på vem som har lämnat uppgifterna.

Martin Falkenby, chefredaktör

Annons
Annons
Annons
Annons