Annons
Insändare

Hamnens överdrifter!

Jag har sedan 2008 tagit del av hamnens prognoser för ökade volymer och har flera gånger konstaterat att grova överdrifter är vanliga. Hamnens volymprognoser används för att påverka politiker och Trelleborgs invånare till att flytta hamnen, och till att tro att en östlig hamninfart är ett måste för att Trelleborg som stad ska fortleva! Det började redan år 2008.
Publicerad 1 september 2022
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten ifrågasätter hamnens prognoser.
Skribenten ifrågasätter hamnens prognoser.Foto: Eva-Lisa Svensson

I Miljökonsekvensbeskrivning Vision 2010/2015 tillståndsprövning av hamnverksamheten, för Trelleborgs Hamn AB sida 9, menar hamnen att de 2015 räknar med att hantera 17 miljoner ton gods, de nådde inte ens 11 miljoner ton och har fortfarande 2021 en bra bit kvar fram till 17 miljoner ton!

I samma dokument räknar man med 3 miljoner passagerare 2015, man hade lite över 1,7 miljoner. Hamnen för fram att de har en genomsnittlig ökning på 6 procent per år. I verkligheten har antalet lastbilar/trailers ökat med 25 procent sedan 2007, under 14 år, att då tala om en ökning med 40 procent ifrån 2022 till 2030 är inte rimligt! Övriga volymer som antalet järnvägsvagnar, antalet passagerare och antalet bussar/personbilar ligger med minussiffror sedan 2007!

Annons

Man hade här alltså större volymer för 15 år sedan! En ökning av antalet personbilar med 80 procent under dessa kommande åtta år är kanske inte helt orimlig, men inte trolig, med tanke på att man hade betydligt fler personbilar för några år sedan jämfört med 2020–21.

En ökning av antalet järnvägsvagnar har man talat om sedan 2009 när man hade tre gånger fler järnvägsvagnar än de senaste åren! Volymminskningen här är katastrofal! Det mest häpnadsväckande är ändå att Trelleborgs hamn, och Trelleborgs kommun, inte tar någon helst hänsyn tas till att Fehmarn bält-tunneln beräknas öppnas för trafik under 2029.

Bjaerne Persson

Svar direkt: Trelleborgs Hamn arbetar hela tiden med att försöka prognostisera framtiden, det är ett arbete som inte alltid är helt enkelt, men där vi numera har ett väldigt bra utfall i förhållande till prognos.

Under 2020 och 2021 hanterade vi en pandemi som ingen i modern tid har varit med om och just nu pågår ett krig i vår närhet som naturligtvis har och kommer att påverka oss framåt.

Tillsammans med våra egna analyser tillkommer dialoger med rederier, speditörer, stora logistikaktörer, EU och TEN-T nätverken och deras prognoser, samt naturligtvis Trafikverket och deras prognoser. All denna data ligger till grund för hamnens prognoser.

Under 2021 gjordes en utredning tillsammans med Trafikverket. Den heter ”Åtgärdsvalsstudie TRV 2021/40795” där vi hämtade volymer från 2020 där vi kom fram till att vi räknar med att öka 2020 års volymer för lastbilar och trailers (antalet) med 40 procent fram till 2030, och för personbilar (antalet) gjorde vi bedömningen att vi skulle öka med 80 procent till 2030. Dessa volymsiffror är enligt vår bedömning siffror som är i försiktighetens tecken.

Volymerna i vår intermodala trafik, det vill säga där vi kombinerar de olika trafikslagen sjö, järnväg och väg, har ökat med över 100 procent från 2019 där vi 2021 hanterade 34 000 trailers. Vi har satt ett mål på 50 000 trailers till 2024/2025, men som en del säkert har läst, är vi överens med Trafikverket att snabbutreda möjligheten för Trelleborgs Hamn att förfoga över stora delar av bangården och därmed få möjligheten att nå en volym på 100 000 trailers till 2024/2025.

Vi arbetar väldigt sällan med hur många miljoner ton gods som passerar Trelleborgs Hamn då det är antalet fordon som påverkar hamnens logistik och naturligtvis boende i Trelleborg, men då frågan är lyft så vill vi naturligtvis ge ett förtydligande i frågan och Trelleborgs Hamn är nummer två i Sverige om vi mäter antal ton (Göteborgs Hamn är störst). 2021 hanterade Trelleborgs Hamn 13,8 miljoner ton gods.

Bifogar två olika varianter på samma material, där enda skillnaden är att i den ena har vi slagit samman volymen för lastbilar och trailers och i den andra delar vi upp det.

Statistik från Trelleborgs Hamn där lastbilar, trailers och personbilar redovisas var för sig.
Statistik från Trelleborgs Hamn där lastbilar, trailers och personbilar redovisas var för sig.Foto: Grafik Trelleborgs hamn
Statistik från Trelleborgs Hamn där lastbilar och trailers redovisas gemensamt och personbilar för sig.
Statistik från Trelleborgs Hamn där lastbilar och trailers redovisas gemensamt och personbilar för sig.Foto: Grafik Trelleborgs hamn
Annons

Med denna bakgrund så ser man väldigt lätt att våra antaganden är mycket modesta avseende att nå 1 miljon lastbilar och trailers samt 400 000 personbilar till 2030. (Från 2020 så behövs det bara 2,5 procents ökning per år för att nå 1 miljon.)

När det gäller personbilar så kan vi med stor sannolikhet säga att vi redan 2022 kommer att nå målet 400 000, så man kan säga att vi hade fel i vår prognos som vi gjorde 2020.

Avseende Fehmarn så är det riktigt att den troligtvis kommer att stå färdig 2030 och att vi gör en bedömning att påverkan för Trelleborgs Hamn är minimal. Bakgrunden till detta har flera aspekter, 
bland annat att Trelleborgs Hamns trafik är i dag 75 procent från Rostock och österut, 2030 gör vi bedömningen att 85 procent av vår trafik är från Rostock och österut.

När det gäller övriga anledningar så får vi prata om icke beslutade infrastruktursatsningar som är nödvändiga för en ökad tågvolym över Fehmarn, det är helt nödvändigt med en förbindelse till mellan Danmark och Sverige, troligtvis en tunnel som binder samman tunnelbanan i Köpenhamn med Malmö. En sådan kan tidigast finnas på plats 2040 (allt för att avlasta nuvarande tågförbindelse på bron) men det finns ingen järnvägsinfrastruktur som är påbörjad eller beslutad på tyska sidan, tyska experter säger att det tidigast kan stå klart under 2040–2045.

Utöver detta så finns det många andra aspekter såsom kör- och vilotider, stora infrastrukturproblem i Hamburgområdet etc.

Sen kan vi också prata om historiken i samband med byggandet av Öresundsbron, då många trodde att den skulle innebära slutet på all färjetrafik. Vi kan i dag konstatera att så blev icke fallet.

Jörgen Nilsson
VD, Trelleborgs Hamn AB

Annons
Annons
Annons
Annons